PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG DỰ KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

03/05/2018

Sáng ngày 03/5, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV tiến hành khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Toàn cảnh khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Hội đồng Dân tộc

Tham dự Phiên khai mạc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; các thành viên Hội đồng Dân tộc cùng đại diện một số cơ quan hữu quan.

Diễn ra từ ngày 03 – 05/5, tại Phiên họp này, Hội đồng Dân tộc sẽ thảo luận Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (vùng dân tộc thiểu số và miền núi); Báo cáo kết quả giám sát “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 – 2017”; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ Kỳ họp thứ tư đến Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại Phiên họp, Hội đồng Dân tộc sẽ tham gia thẩm tra Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); tiến hành thảo luận Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Chương trình giám sát của Hội đồng Dân tộc năm 2019; Dự thảo Báo cáo tham gia thẩm tra các Dự án Luật đã được góp ý kiến tại Hội nghị góp ý kiến Luật của Hội đồng Dân tộc tại Phú Quốc gồm: Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Phiên họp

Tới dự và phát biểu tại Phiên họp, qua nghe báo cáo của Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách dân tộc. Phó Chủ tịch Thường trực cho rằng, báo cáo đã nêu toàn diện các vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội đồng bào các dân tộc. Qua đó, phản ánh được chính sách giảm nghèo bền vững đã được thực hiện tốt, đời sống người dân gắn với xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng lên. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm và cố gắng cao của Chính phủ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Để đạt được những kết quả trên, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chính là kết quả của tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp tốt giữa Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan trong việc hoạch định, thực hiện các chính sách dân tộc. Đặc biệt, là việc ký kết hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc, Bộ đội biên phòng, các lực lượng an ninh đạt hiệu quả cao.

Các thành viên Hội đồng Dân tộc tham dự Phiên họp

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, với tinh thần, trách nhiệm, các thành viên Hội đồng Dân tộc cần tiếp tục nỗ lực hết mình, đóng góp hoàn thiện chính sách dân tộc. Nhất là công tác giám sát cần chọn đúng, chọn trúng các vấn đề bức xúc của người dân; qua đó đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách cho phù hợp thực tiễn phát triển…; đề nghị các bộ, ngành, địa phương coi trọng công tác giám sát của Quốc hội, giám sát của Hội đồng Dân tộc đặc biệt các chính sách về ngân sách, đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số; sơ kết các lĩnh vực liên quan đến chính sách đầu tư, phát triển dân tộc miền núi; quan tâm đến tình hình an ninh vùng đồng bào dân tộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị các thành viên Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan hữu quan cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết để qua những Phiên họp, buổi thảo luận, các ý kiến sẽ được tiếp thu nhằm từng bước hoàn thiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang Minh