KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

03/05/2018

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2018, sáng ngày 03/5, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Phiên họp dự kiến kéo dài trong 03 ngày làm việc, từ ngày 03 - 05/5/2018.

Toàn cảnh khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Hội đồng Dân tộc

Tham dự Phiên khai mạc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; các thành viên Hội đồng Dân tộc cùng đại diện một số cơ quan hữu quan.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết, thực hiện chương trình hoạt động năm 2018 và để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV, tại Phiên họp này, Hội đồng Dân tộc sẽ nghiên cứu, thẩm tra 6 dự án luật và thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác.

Căn cứ vào nội dung và chương trình làm việc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị các đại biểu tại phiên họp tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được, những bất cập, tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời cần nêu bật những kiến nghị đối với Quốc hội để tiếp tục bổ sung sửa đổi về lĩnh vực giáo dục, trong đó, quan tâm đến các chính sách cử tuyển, việc dạy và học chữ viết các dân tộc thiểu số, chính sách đối với học sinh, sinh viên; chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là với các trường chuyên biệt như trường nội trú, bán trú, dự bị đại học…

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến phát biểu khai mạc Phiên họp

Cũng tại phiên họp, các đại biểu sẽ thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ Kỳ họp thứ 4 đến Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Để hoàn thiện báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị các đại biểu đánh giá, cho ý kiến thêm vào báo cáo, trong đó trọng tâm là việc tham gia của các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội đồng Dân tộc đối với hoạt động của Hội đồng Dân tộc, những hạn chế bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, những khó khăn khi tham gia hoạt động và những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, các đại biểu cần phát huy tinh thần cao độ, trách nhiệm trước cử tri để tham gia đóng góp nhiều ý kiến trọng tâm, chất lượng, qua đó giúp Hội đồng Dân tộc hoàn thiện các báo cáo để gửi tới Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan trong thời gian tới.

Diễn ra từ ngày 03 – 05/5, Hội đồng Dân tộc sẽ thảo luận Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (vùng dân tộc thiểu số và miền núi); Báo cáo kết quả giám sát “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 – 2017”; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ Kỳ họp thứ tư đến Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại Phiên họp, Hội đồng Dân tộc sẽ tham gia thẩm tra Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); tiến hành thảo luận Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Chương trình giám sát của Hội đồng Dân tộc năm 2019; Dự thảo Báo cáo tham gia thẩm tra các Dự án Luật đã được góp ý kiến tại Hội nghị góp ý kiến Luật của Hội đồng Dân tộc tại Phú Quốc gồm: Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học./.

Quang Minh