THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CTMTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CTMTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

30/01/2024 08:18

Sáng 30/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ “Báo cáo đề xuất điểu chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC NGUYỄN LÂM THÀNH: 8 CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ SẼ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC NGUYỄN LÂM THÀNH: 8 CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ SẼ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

18/01/2024 16:51

Ngày 18/01, trong phiên Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứu 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, với tỷ lệ đại biểu tán thành cao. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành kỳ vọng, với 8 cơ chế, chính sách đặc thù được nêu trong Nghị quyết của Quốc hội sẽ giải quyết được cơ bản những vấn đề địa phương đang gặp khó.

KỊP THỜI NẮM BẮT TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

KỊP THỜI NẮM BẮT TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

14/01/2024 21:10

Phát biểu kết luận Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024 của Hội đồng, cần sớm lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Đồng thời đề nghị HĐDT cần tiếp tục theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM: NĂM 2023 TẬP TRUNG CAO ĐỘ CHO VIỆC CHỦ TRÌ THAM MƯU QUỐC HỘI TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁM SÁT TỐI CAO VỀ 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM: NĂM 2023 TẬP TRUNG CAO ĐỘ CHO VIỆC CHỦ TRÌ THAM MƯU QUỐC HỘI TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁM SÁT TỐI CAO VỀ 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

08/01/2023 17:43

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, năm 2023 Hội đồng Dân tộc sẽ tập trung cao độ cho việc chủ trì tham mưu Quốc hội triển khai nhiệm vụ giám sát tối cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: LƯU Ý 5 NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: LƯU Ý 5 NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

08/01/2023 17:10

Chiều 08/01, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng thời quán triệt triển khai Nghị quyết số 560 của UBTVQH về hướng dẫn việc thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: HỘI ĐỒNG DÂN TỘC PHỐI HỢP CHẶT CHẼ TRONG QUÁ TRÌNH THAM MƯU, XÂY DỰNG LUẬT CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: HỘI ĐỒNG DÂN TỘC PHỐI HỢP CHẶT CHẼ TRONG QUÁ TRÌNH THAM MƯU, XÂY DỰNG LUẬT CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC

18/05/2022 12:52

Sáng 18/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 3 để thẩm tra và cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

09/10/2021 12:06

Sáng nay (09/10), tại nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 2 để đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2022 vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG DÂN TỘC KHÓA XV

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG DÂN TỘC KHÓA XV

21/07/2021 20:18

Chiều ngày 21/7, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

10/11/2020 08:13

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, chiều 10/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 12.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

10/11/2020 08:21

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, chiều 10/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Hội đồng tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 12.

Các tin đã đưa: