ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT DỰ ÁN LUẬT DẦU KHÍ VỚI CÁC LUẬT KHÁC

ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT DỰ ÁN LUẬT DẦU KHÍ VỚI CÁC LUẬT KHÁC

05/05/2022 12:46

Sáng ngày 05/5, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) dự kiến trình tại kỳ hợp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: bà Cao Thị Xuân, ông Nguyễn Lâm Thành và bà Trần Thị Hoa Ry đồng chủ trì Hội nghị.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2

08/10/2021 19:38

Ngày 08/10/2021, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 2 theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Hội đồng Dân Y Thanh Hà Niê K’đăm chủ trì phiên họp .

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

22/09/2020 07:59

Sáng 22/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

21/09/2020 18:31

Chiều 21/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tham gia thẩm tra dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

HÌNH ẢNH HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC DÂN TỘC

HÌNH ẢNH HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC DÂN TỘC

18/08/2020 14:55

Sáng ngày 18/8/2020, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thẩm tra các dự án luật liên quan đến lĩnh vực dân tộc. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì Hội thảo.

CHIA SẺ KINH NGHIỆM THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC DÂN TỘC

CHIA SẺ KINH NGHIỆM THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC DÂN TỘC

18/08/2020 14:34

Sáng ngày 18/8/2020, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thẩm tra các dự án luật liên quan đến lĩnh vực dân tộc. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì Hội thảo.

THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CÔNG TÁC DÂN TỘC CỦA ĐẢNG, THỰC HIỆN HIẾN PHÁP 2013 QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC

THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CÔNG TÁC DÂN TỘC CỦA ĐẢNG, THỰC HIỆN HIẾN PHÁP 2013 QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC

25/07/2019 19:09

“Thể chế hóa chủ trương, đường lối công tác dân tộc của Đảng, thực hiện khoản 5, Điều 70, Hiến pháp 2013 Quốc hội quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước” là đề án được Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án của Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội thảo vào sáng ngày 25/7, tại Nhà Quốc hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến – Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban soạn thảo Đề án, chủ trì hội thảo.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

07/05/2019 11:19

Tiếp tục Chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 8, chiều 07/5, Hội đồng Dân tộc thảo luận, cho ý kiến về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì buổi làm việc.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

07/05/2019 09:02

Tiếp tục Chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 8, chiều ngày 07/5, Hội đồng Dân tộc thảo luận, cho ý kiến về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì phiên họp.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT

23/04/2019 08:29

Ngày 22/4, tại Thành phố Hải Phòng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

Các tin đã đưa: