PHIÊN HỌP TIẾP THU, HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI)

PHIÊN HỌP TIẾP THU, HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI)

10/05/2023 08:29

Sáng 10/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 6 với phần tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy chủ trì Phiên họp.

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ

09/05/2023 11:14

Tiếp tục Chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 6, sáng ngày 09/5 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP MỞ RỘNG THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP MỞ RỘNG THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

04/05/2023 17:26

Chiều 04/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng để cho ý kiến đối với Báo cáo tham gia thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến thảo luận tập trung vào những vướng mắc, bất cập và vấn đề đặt ra cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thể chế hóa đầy đủ tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và các chính sách dân tộc trong lĩnh vực đất đai, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM CHỦ TRÌ HỘI THẢO THAM VẤN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DTTS TRONG DỰ ÁN LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM CHỦ TRÌ HỘI THẢO THAM VẤN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DTTS TRONG DỰ ÁN LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)

03/04/2023 17:04

Chiều 03/04, tại Tp.Cần Thơ, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn chính sách phát triển kinh tế tập thể đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự án luật Hợp tác xã (sửa đổi).

HỘI THẢO GÓP Ý VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

HỘI THẢO GÓP Ý VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

23/03/2023 20:27

Ngày 23/3, tại tỉnh Sơn La, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA CHLB ĐỨC

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA CHLB ĐỨC

06/10/2022 16:34

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 tới đây. Nhận diện sự cần thiết khách quan, cơ sở khoa học và thực tế pháp luật Đất đai nhằm xác định những vấn đề cơ bản, trọng tâm cần hoàn thiện, chiều 06/10, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam và kinh nghiệm của CHLB Đức”.

LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) PHẢI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA ĐẤT SÁT VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG

LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) PHẢI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA ĐẤT SÁT VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG

05/10/2022 12:47

Tại Hội thảo “Góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức sáng 05/10, nhiều đại biểu cho rằng, Luật Đất đai (sửa đổi) phải xác định được giá trị của đất sát với giá thị trường; đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và thực hiện trách nhiệm giải trình...

CẦN XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KHÁM, CHỮA BỆNH CHO ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI, VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

CẦN XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KHÁM, CHỮA BỆNH CHO ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI, VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

06/05/2022 19:55

“Cần dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực vùng sâu, vùng xa…” là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Khám,chữa bệnh (sửa đổi) do Hội đồng Dân tộc tổ chức tại Đà Nẵng vào chiều 06/5.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

06/05/2022 16:54

Sáng ngày 06/5, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc gồm bà Cao Thị Xuân, ông Nguyễn Lâm Thành bà bà Trần Thị Hoa Ry đồng chủ trì hội nghị.

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (SỬA ĐỔI): CẦN MỞ RỘNG QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (SỬA ĐỔI): CẦN MỞ RỘNG QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH

05/05/2022 19:06

Chiều ngày 05/5, tại Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: bà Cao Thị Xuân, ông Nguyễn Lâm Thành và bà Trần Thị Hoa Ry đồng chủ trì Hội nghị.

Các tin đã đưa: