PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ CHỦ TRÌ LÀM VIỆC VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

06/10/2023

Chiều 06/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan hữu quan về tiến độ triển khai xây dựng, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Đất đai (sửa đổi).

PHỐI HỢP CHẶT CHẼ, ĐÁNH GIÁ KỸ LƯỠNG ĐỂ HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 6

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tham dự cuộc làm việc có Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Thường trực Ủy ban Kinh tế; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải cùng các cơ quan hữu quan.

Phát biểu tại phiên cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tại phiên họp thứ 26 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ghi nhận nỗ lực của các cơ quan trong việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, tuy nhiên, dự thảo luật vẫn còn có nhiều vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần được thảo luận, xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng. Sau phiên họp, Ủy ban Kinh tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan hữu quan rà soát dự thảo luật, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương lớn của Đảng về quản lý, sử dụng đất đai, đặc biệt là các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết 18 Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong cuộc làm việc này, các đại biểu sẽ tập trung rà soát một số điểm quan trọng để đảm bảo dự thảo Luật và các văn bản pháp luật có liên quan được hoàn thiện kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ, có cách tiếp cận thực chất, tiếp tục nỗ lực, khẩn trương, tích cực và tập trung để hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo dự thảo luật đạt chất lượng cao khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm và thiết thực về các nội dung quan trọng còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại cuộc làm việc

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật có tầm quan trọng đặc biệt, phạm vi rộng, nội dung khó, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối nội, đối ngoại, tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan thẩm tra, các cơ quan hữu quan đã rất nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình xây dựng dự án luật này. Dự án luật sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 sắp tới.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại cuộc làm việc:

Quang cảnh cuộc làm việc

Các đại biểu tại cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ, có cách tiếp cận thực chất, tiếp tục nỗ lực, khẩn trương, tích cực và tập trung để hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo dự thảo luật đạt chất lượng cao khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho ý kiến về một số nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu về tiến trình hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung quan trọng, còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại cuộc làm việc./.

Minh Hùng - Đinh Thành - Nghĩa Đức

Các bài viết khác