HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

22/09/2020

Sáng 22/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

21/09/2020

Chiều 21/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tham gia thẩm tra dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

HÌNH ẢNH HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC DÂN TỘC

18/08/2020

Sáng ngày 18/8/2020, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thẩm tra các dự án luật liên quan đến lĩnh vực dân tộc. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì Hội thảo.

CHIA SẺ KINH NGHIỆM THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC DÂN TỘC

18/08/2020

Sáng ngày 18/8/2020, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thẩm tra các dự án luật liên quan đến lĩnh vực dân tộc. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì Hội thảo.

THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CÔNG TÁC DÂN TỘC CỦA ĐẢNG, THỰC HIỆN HIẾN PHÁP 2013 QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC

25/07/2019

“Thể chế hóa chủ trương, đường lối công tác dân tộc của Đảng, thực hiện khoản 5, Điều 70, Hiến pháp 2013 Quốc hội quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước” là đề án được Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án của Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội thảo vào sáng ngày 25/7, tại Nhà Quốc hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến – Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban soạn thảo Đề án, chủ trì hội thảo.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

07/05/2019

Tiếp tục Chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 8, chiều 07/5, Hội đồng Dân tộc thảo luận, cho ý kiến về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì buổi làm việc.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

07/05/2019

Tiếp tục Chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 8, chiều ngày 07/5, Hội đồng Dân tộc thảo luận, cho ý kiến về Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì phiên họp.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT

23/04/2019

Ngày 22/4, tại Thành phố Hải Phòng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THAM GIA THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC

04/05/2018

Sáng ngày 04/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến tham gia phối hợp thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (HCKTĐB).

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI THẢO LUẬN CHÍNH SÁCH CỬ TUYỂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI

03/05/2018

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp toàn thể lần thứ 6, chiều ngày 03/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tiến hành xem xét, thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả giám sát "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017". Tại Phiên họp, chính sách cử tuyển là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến.

Các tin đã đưa: