CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM: ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ PHÂN ĐỊNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM: ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU CHÍ PHÂN ĐỊNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

30/01/2024 11:21

Phát biểu tại Phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ thẩm tra sơ bộ “Báo cáo đề xuất điểu chỉnh chủ trương đầu tư CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” diễn ra vào sáng 30/01, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành rà soát, sửa ngay các văn bản thuộc thẩm quyền có liên quan, nhất là các quyết định có liên quan đến tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS. Bởi việc điều chỉnh này sẽ giải quyết được nhiều vướng mắc liên quan đến phạm vi, đối tượng, địa bàn thực hiện.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC NGUYỄN LÂM THÀNH: CHÍNH PHỦ CẦN LÀM RÕ TÍNH CẤP THIẾT, CƠ SỞ, THẨM QUYỀN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH DTTS&MN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI, ĐỒNG BỘ

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC NGUYỄN LÂM THÀNH: CHÍNH PHỦ CẦN LÀM RÕ TÍNH CẤP THIẾT, CƠ SỞ, THẨM QUYỀN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH DTTS&MN ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI, ĐỒNG BỘ

30/01/2024 13:11

Báo cáo thẩm tra sơ bộ về Tờ trình số 698/TTr-CP của Chính phủ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành đề nghị Chính phủ cần bổ sung hồ sơ, làm rõ thêm sự cần thiết, cơ sở, thẩm quyền sửa đổi cho cụ thể, đảm bảo tính khả thi, đồng bộ và thuyết phục hơn; cần hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Quốc hội tại Kỳ họp lần thứ 7 vào tháng 5/2024.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, ĐÚNG TIẾN ĐỘ

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, ĐÚNG TIẾN ĐỘ

29/12/2023 10:47

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo tham vấn ý kiến vào Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, đây là một dự thảo Luật khó, tác động đến nhiều đối tượng từ các cơ quan Trung ương, địa phương và các lĩnh vực của đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội. Do đó, đề nghị Ban Chỉ đạo cần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa trong hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ để báo cáo UBTVQH trình Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật năm 2024.

GÓC NHÌN: CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

GÓC NHÌN: CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

29/12/2023 05:12

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Sau 07 năm triển khai thực hiện, Luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập trước yêu cầu của tình hình mới. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân với tiêu đề: “Công tác lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân”.

HỘI THẢO THAM VẤN Ý KIẾN VÀO HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND

HỘI THẢO THAM VẤN Ý KIẾN VÀO HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND

29/12/2023 08:23

Sáng 29/12, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến vào Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

ĐBQH NGUYỄN LÂM THÀNH: DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ CẦN LÀM RÕ THẨM QUYỀN PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

ĐBQH NGUYỄN LÂM THÀNH: DỰ ÁN LUẬT ĐƯỜNG BỘ CẦN LÀM RÕ THẨM QUYỀN PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

18/12/2023 18:01

Quan tâm đến dự án Luật Đường bộ vừa được Quốc hội thảo luận sôi nổi tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát để đảm bảo tính thống nhất của dự án Luật này với các luật liên quan, đồng thời cần làm rõ thẩm quyền phân cấp quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, trong đó nên phân cấp cho địa phương để địa phương chủ động và có trách nhiệm hơn trong thẩm quyền xử lý.

PHIÊN HỌP THỨ 2 BAN CHỈ ĐẠO, TỔ BIÊN TẬP LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND

PHIÊN HỌP THỨ 2 BAN CHỈ ĐẠO, TỔ BIÊN TẬP LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND

08/12/2023 14:24

Chiều 08/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN CAO ĐỐI VỚI NHỮNG CHÍNH SÁCH CẦN XÂY DỰNG TRONG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND

TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN CAO ĐỐI VỚI NHỮNG CHÍNH SÁCH CẦN XÂY DỰNG TRONG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HĐND

18/10/2023 15:05

Tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập khẩn trương xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật để làm rõ những vấn đề trong thực tiễn, nhất là những khó khăn, vướng mắc, những bất cập, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, làm cơ sở vững chắc cho sự cần thiết xây dựng Luật và tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao đối với những chính sách cần xây dựng trong Luật.

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO, TỔ BIÊN TẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT BAN CHỈ ĐẠO, TỔ BIÊN TẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

17/10/2023 14:38

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ CHỦ TRÌ LÀM VIỆC VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ CHỦ TRÌ LÀM VIỆC VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

06/10/2023 14:56

Chiều 06/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan hữu quan về tiến độ triển khai xây dựng, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Đất đai (sửa đổi).

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: