HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA CHLB ĐỨC

06/10/2022 16:34

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 tới đây. Nhận diện sự cần thiết khách quan, cơ sở khoa học và thực tế pháp luật Đất đai nhằm xác định những vấn đề cơ bản, trọng tâm cần hoàn thiện, chiều 06/10, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam và kinh nghiệm của CHLB Đức”.

LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) PHẢI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA ĐẤT SÁT VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG

05/10/2022 12:47

Tại Hội thảo “Góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức sáng 05/10, nhiều đại biểu cho rằng, Luật Đất đai (sửa đổi) phải xác định được giá trị của đất sát với giá thị trường; đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và thực hiện trách nhiệm giải trình...

CẦN XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KHÁM, CHỮA BỆNH CHO ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI, VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

06/05/2022 19:55

“Cần dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực vùng sâu, vùng xa…” là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Khám,chữa bệnh (sửa đổi) do Hội đồng Dân tộc tổ chức tại Đà Nẵng vào chiều 06/5.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

06/05/2022 16:54

Sáng ngày 06/5, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc gồm bà Cao Thị Xuân, ông Nguyễn Lâm Thành bà bà Trần Thị Hoa Ry đồng chủ trì hội nghị.

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (SỬA ĐỔI): CẦN MỞ RỘNG QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH

05/05/2022 19:06

Chiều ngày 05/5, tại Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: bà Cao Thị Xuân, ông Nguyễn Lâm Thành và bà Trần Thị Hoa Ry đồng chủ trì Hội nghị.

ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT DỰ ÁN LUẬT DẦU KHÍ VỚI CÁC LUẬT KHÁC

05/05/2022 12:46

Sáng ngày 05/5, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) dự kiến trình tại kỳ hợp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: bà Cao Thị Xuân, ông Nguyễn Lâm Thành và bà Trần Thị Hoa Ry đồng chủ trì Hội nghị.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2

08/10/2021 19:38

Ngày 08/10/2021, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 2 theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Hội đồng Dân Y Thanh Hà Niê K’đăm chủ trì phiên họp .

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

22/09/2020 07:59

Sáng 22/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (SỬA ĐỔI)

21/09/2020 18:31

Chiều 21/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tham gia thẩm tra dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

HÌNH ẢNH HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC DÂN TỘC

18/08/2020 14:55

Sáng ngày 18/8/2020, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm thẩm tra các dự án luật liên quan đến lĩnh vực dân tộc. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến chủ trì Hội thảo.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: