ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI HUYỆN CHƯ PĂH (GIA LAI) VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI HUYỆN CHƯ PĂH (GIA LAI) VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

18/07/2023 10:41

Chiều 17/7, tại Gia Lai, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG

16/06/2023 12:04

Chiều 15/6, Tổ công tác của Đoàn giám sát Quốc hội do đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tổ trưởng Tổ công tác làm trưởng đoàn làm việc với UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH NGHỆ AN VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH NGHỆ AN VỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

14/06/2023 15:58

Sáng 14/6, tại Nghệ An, Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH VĂN BẢN SỐ 472/UBTVQH15-PL VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH VĂN BẢN SỐ 472/UBTVQH15-PL VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

24/05/2023 11:51

Trên cơ sở đề xuất của Uỷ ban Pháp luật, ngày 18/5/2023, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã ký, ban bành văn bản số 472/UBTVQH15-PL về việc tăng cường công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật.

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CTMTQG

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CTMTQG

16/05/2023 15:07

Chiều 16/5, tại Nhà Quốc hội, Tổ Công tác của Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry, Ủy viên Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ Công tác làm Trưởng đoàn làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUÀNG VĂN HƯƠNG: LÀM RÕ ƯU ĐIỂM, KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN 3 CTMTQG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUÀNG VĂN HƯƠNG: LÀM RÕ ƯU ĐIỂM, KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN 3 CTMTQG

28/04/2023 11:35

Tại cuộc làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia diễn ra vào sáng 28/4, tại Nhà Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương đề nghị Bộ Tài chính làm rõ những ưu điểm, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế khi triển khai thực hiện, trách nhiệm của Bộ đến đâu, từ đó có kiến nghị, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện Chương trình hiệu quả trong thời gian tới.

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

28/04/2023 08:40

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Quàng Văn Hương, Uỷ viên Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ Công tác chủ trì buổi làm việc.

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN DÂN TỘC VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN DÂN TỘC VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

12/04/2023 11:53

Sáng 12/4, tại Hà Nội, Tổ Công tác Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội do Tổ trưởng Tổ Công tác, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân, Ủy viên Đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CTMTQG

TỔ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CTMTQG

31/03/2023 17:09

Chiều 31/3, tại Hà Nội, Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Uỷ viên Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ Công tác làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC KHẢO SÁT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC KHẢO SÁT CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI BẠC LIÊU

22/03/2023 18:59

Chiều 22/3, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc đã làm việc với UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu về chính sách phát triển kinh tế tập thể vùng dân tộc thiểu số.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: