ĐẨY NHANH HIỆU QUẢ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ĐẨY NHANH HIỆU QUẢ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

21/08/2023 16:00

Để đẩy nhanh hiệu quả, tiến độ thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê KĐăm, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát của Quốc hội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu chưa phù hợp trong các Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, huyện NTM, huyện NTM nâng cao để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng vùng, miền. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý điều hành các CTMTQG và phương án thành lập Văn phòng Điều phối NTM các cấp cho phù hợp.

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VÀ ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15, CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VÀ ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15, CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

18/08/2023 09:10

Sáng 18/8, tại Phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung Phiên họp.

TĂNG CƯỜNG ĐÔN ĐỐC, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN TẠI CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH

TĂNG CƯỜNG ĐÔN ĐỐC, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN TẠI CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH

10/08/2023 11:04

Cho rằng “Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của phiên giải trình” có vai trò đặc biệt quan trọng, phản ảnh hiệu quả của toàn bộ hoạt động của một phiên giải trình, TS.Bùi Ngọc Thanh, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề xuất, cần tăng cường đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận tại các phiên giải trình.

SỚM THÁO GỠ CÁC VƯỚNG MẮC ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

SỚM THÁO GỠ CÁC VƯỚNG MẮC ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

08/08/2023 16:37

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG, Đoàn công tác số I về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hướng dẫn các nội dung đã quy định trách nhiệm của các Bộ phải hướng dẫn tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP; Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu cho các hoạt động, dự án, tiểu dự án của 03 CTMTQG, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện CTMTQG tại các địa phương.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 3 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 3 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

07/08/2023 14:17

Chiều 7/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” chủ trì tổ chức Phiên họp thứ 3.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: LÀM RÕ TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: LÀM RÕ TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

04/08/2023 11:53

Sáng 4/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Quốc hội có buổi làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Qua thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ làm rõ khó khăn, hạn chế, tồn tại cơ bản của CTMTQG giảm nghèo bền vững, làm rõ trách nhiệm của Bộ chủ quản đối với Chương trình này và 2 Chương trình còn lại.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ CUỘC LÀM VIỆC GIỮA ĐOÀN GIÁM SÁT VỚI BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ THỰC HIỆN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ CUỘC LÀM VIỆC GIỮA ĐOÀN GIÁM SÁT VỚI BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ THỰC HIỆN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

04/08/2023 08:21

Sáng 4/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Quốc hội có buổi làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG THĂM, TẶNG QUÀ CÁN BỘ CHIẾN SỸ BIÊN PHÒNG, HỘ DÂN TỘC NGHÈO TẠI HUYỆN QUẾ PHONG, NGHỆ AN

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG THĂM, TẶNG QUÀ CÁN BỘ CHIẾN SỸ BIÊN PHÒNG, HỘ DÂN TỘC NGHÈO TẠI HUYỆN QUẾ PHONG, NGHỆ AN

31/07/2023 08:42

Thực hiện chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, chiều ngày 30/7, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát chuyên đề tối cao của Quốc hội về 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia đã đến thăm cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Thông Thụ tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong và tặng quà các hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG THĂM MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TẠI HUYỆN BIÊN GIỚI ĐÌNH LẬP, LẠNG SƠN

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG THĂM MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TẠI HUYỆN BIÊN GIỚI ĐÌNH LẬP, LẠNG SƠN

27/07/2023 08:42

Tiếp tục kế hoạch công tác tại tỉnh Lạng Sơn, chiều 26/7, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến thăm, trao tặng quà hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa tại huyện vùng cao biên giới Đình Lập và làm việc với Đoàn 338, Quân khu 1.

ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI TRÀ VINH

ĐOÀN GIÁM SÁT QUỐC HỘI GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI TRÀ VINH

25/07/2023 20:16

Chiều 25/7, Đoàn giám sát của Quốc hội do Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: