Hội đồng dân tộc Quốc hội giám sát tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng tại tỉnh Nghệ An

Hội đồng dân tộc Quốc hội giám sát tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng tại tỉnh Nghệ An

11/09/2017 11:04

Từ ngày 5 – 9/9/2017, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006 – 2016. Làm việc với đoàn có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc tại 02 tỉnh Lai Châu và Lào Cai

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc tại 02 tỉnh Lai Châu và Lào Cai

30/08/2017 15:43

Từ ngày 21 - 30/8/2017, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm trưởng đoàn thực hiện giám sát chuyên đề “Tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006 – 2016” trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc về giao đất, giao rừng làm việc tại tỉnh Gia Lai và Đăk Nông

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc về giao đất, giao rừng làm việc tại tỉnh Gia Lai và Đăk Nông

29/08/2017 10:19

Từ ngày 13 đến 19/8/2017, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Gia Lai và Đăk Nông về tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006 - 2016.

Hội đồng Dân tộc giám sát giao đất, giao rừng tại tỉnh Hòa Bình và Điện Biên

Hội đồng Dân tộc giám sát giao đất, giao rừng tại tỉnh Hòa Bình và Điện Biên

28/08/2017 09:50

Từ ngày 20 - 27/8/2017, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm trưởng đoàn thực hiện giám sát “Tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006 – 2016” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc tại Bắc Giang

23/03/2017 10:47

Ngày 22/3, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc tại Bắc Giang về kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi và vùng cao.

Hội đồng Dân tộc làm việc tại tỉnh Trà Vinh

Hội đồng Dân tộc làm việc tại tỉnh Trà Vinh

15/10/2014 14:00

Ngày 14/10, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Trà Vinh về tình hình thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2012 - 2014.

Hội đồng Dân tộc giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc tại Ninh Thuận

Hội đồng Dân tộc giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc tại Ninh Thuận

20/08/2014 14:00

Chiều 20/8, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc do Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Danh Út làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tại địa phương.

Các tin đã đưa: