ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA LÀM VIỆC VỚI CHÍNH PHỦ

08/09/2023

Chiều 8/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đoàn giám sát “Việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030” làm việc với Chính phủ.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 5 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tham dự cuộc làm việc về phía Quốc hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh - Phó Trưởng Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh - Phó Trưởng Đoàn giám sát; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc Đoàn giám sát…

Về phía đại diện Chính phủ và các bộ ngành có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; đại diện các bộ ngành: Bộ Nội vụ, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, đại diện NHCSXH, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam…

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội

Phát biểu khai mạc cuộc làm việc, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát cho biết, sau hơn 1 năm triển khai giám sát, đến nay về cơ bản, Đoàn đã hoàn thành công việc bước đầu, cuộc làm việc này nhằm thống nhất những nhận định, đánh giá lớn và các kiến nghị về kết quả giám sát đối với Chính phủ, Quốc hội, UBTVQH.

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các thành viên Đoàn, các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ và các bộ ngành đã tạo mọi điều kiện, cung cấp thông tin, báo cáo bổ sung tình hình theo đề nghị của Đoàn giám sát.

Đồng thời đánh giá cao quá trình triển khai Đoàn giám sát cũng là quá trình Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trong 2 năm qua. Đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra giám sát, nhiều cuộc giao ban, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc từ 339 kiến nghị của các địa phương; đã tập trung xử lý kịp thời nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với thực tiễn, các Quyết định của Chính phủ, các thông tư, hướng dẫn, các công văn chỉ đạo khác đối với 3 CTMTQG.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự cuộc làm việc (bên phải)

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đoàn giám sát đã phân tích tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả giám sát bước đầu và đã báo cáo lãnh đạo Quốc hội, UBTVQH. Tại Phiên họp thứ 25 vừa qua, UBTVQH đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Đoàn giám sát, đồng tình với nhận định ban đầu về triển khai của Đoàn giám sát đã đi đúng trọng tâm trọng điểm, qua giám sát đã tạo được chuyển biến cả về nhận thức, trách nhiệm và về chỉ đạo thực hiện 3 CTMTQG thời gian qua.

Để đấy nhanh tiến độ, giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Đoàn phối hợp với Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các nội dung báo cáo.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát, các đại biểu nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát “Việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030”.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin chi tiết cuộc làm việc này./.

Bích Ngọc - Phạm Thắng

Các bài viết khác