PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ CUỘC LÀM VIỆC GIỮA ĐOÀN GIÁM SÁT VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

22/08/2023

Sáng 22/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Quốc hội “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” làm việc với Ủy ban Dân tộc và các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Toàn cảnh cuộc làm việc

Cùng dự về phía Quốc hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh - Phó Trưởng Đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát và Tổ giúp việc Đoàn giám sát.

Về phía các bộ, ngành có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát nêu rõ, việc giám sát 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đến thời điểm hiện nay cơ bản đã thực hiện đúng kế hoạch, bám sát trọng tâm, phân tích chính sách, tiến trình chính sách. Đoàn giám sát đã làm việc với 11 bộ ngành và 15 địa phương, đồng thời xây dựng Báo cáo kết quả giám sát bước đầu và báo cáo với UBTVQH vào ngày 17/8 vừa qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, tại Phiên họp thứ 25, UBTVQH đánh giá cao kết quả Đoàn giám sát đã thực hiện trong thời gian qua với tinh thần trách nhiệm cao, bước đầu Đoàn giám sát đã có báo cáo tổng hợp dài 105 trang và có dự thảo Nghị quyết chuyên đề giám sát. UBTVQH cũng đánh giá cao Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt 3 Bộ chủ quản Chương trình đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện 3 CTMTQG, khẩn trương nghiêm túc gửi Báo cáo đến Đoàn giám sát. Hiện Báo cáo của cả 2 giai đoạn cơ bản đã đáp ứng được, tuy nhiên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành cần tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, mục đích của buổi làm việc là nhằm thống nhất với các bộ ngành, đặc biệt là 3 Bộ chủ quản và 2 cơ quan chịu trách nhiệm chính trong điều hành, phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình để thống nhất các nhận định, đánh giá lớn, những yêu cầu bổ sung của Đoàn công tác và thống nhất các kiến nghị với Quốc hội và UBTVQH. Dự kiến ngày 6/9, Đoàn giám sát sẽ làm việc với Chính phủ và ngày 14/9 tới UBTVQH sẽ cho ý kiến chính thức vào Báo cáo giám sát chuyên đề này.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự cuộc làm việc

Tiếp đó, điều hành nội dung làm việc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát cho biết, đại diện các Tổ Công tác sẽ báo cáo tóm tắt các nội dung làm việc với Ủy ban Dân tộc và các bộ ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn… Theo đó, đại diện các Tổ Công tác báo cáo các vấn đề chính sau: những yêu cầu về Báo cáo bổ sung; một số nhận định, đánh giá lớn của từng Chương trình; về triển khai Ban Chỉ đạo chung của 3 CTMTQG về phân bổ nguồn vốn; thống nhất các nội dung đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành…

Các đại biểu nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ liên quan; nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Quàng Văn Hương trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Tài chính; Ủy viên chuyên trách của Ủy ban Kinh tế Bùi Thị Quỳnh Thơ trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về CTMTQG xây dựng nông thôn mới; nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Ủy ban Dân tộc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan trình bày Báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội về CTMTQG giảm nghèo bền vững.

Cũng tại cuộc làm việc, đại diện Ủy ban Dân tộc và các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính giải trình làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát nêu liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của bộ, ngành đó.

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội cho biết, qua cuộc làm việc, Đoàn giám sát đã tiếp thu được nhiều ý kiến có giá trị để Đoàn hoàn thiện Báo cáo, đề nghị Tổ Thư ký lưu ý thời gian hoàn thiện Báo cáo để gửi các thành viên của Đoàn giám sát và 5 Bộ, cơ quan quan trọng nhất có ý kiến phản hồi, sau đó Đoàn sẽ tiếp thu và làm việc với Chính phủ vào ngày 6/9 tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, qua làm việc với các bộ ngành chủ quản Chương trình, nổi lên một số vấn đề chung liên quan đến mô hình, chuyển nguồn, điều chỉnh nguồn, khoán gọn cho cấp huyện, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, không giao chênh khi đã lập kế hoạch nhưng phải báo HĐND tỉnh, huyện, vốn thường xuyên có tính chất đầu tư… Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Tổ Công tác của Đoàn giám sát tiếp thu toàn bộ nội dung báo cáo của các bộ, ngành và tích hợp vào văn bản để Tổ giúp việc tổng hợp lại những đánh giá lớn và những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thẩm quyền của Chính phủ, của từng bộ ngành cần được nêu rõ ràng, cụ thể.

Một số hình ảnh tại cuộc làm việc:

Toàn cảnh cuộc làm việc

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát nêu rõ, việc giám sát 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đến thời điểm hiện nay cơ bản đã thực hiện đúng kế hoạch, bám sát trọng tâm, Đoàn giám sát đã xây dựng Báo cáo kết quả giám sát bước đầu và báo cáo với UBTVQH vào ngày 17/8 vừa qua. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ liên quan.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Quàng Văn Hương trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Tài chính.

Ủy viên chuyên trách của Ủy ban Kinh tế Bùi Thị Quỳnh Thơ trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Ủy ban Dân tộc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan trình bày Báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội về CTMTQG giảm nghèo bền vững.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan giải trình, làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát nêu liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự cuộc làm việc./.

Bích Ngọc - Minh Hùng

Các bài viết khác