ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

22/08/2023

Sáng 22/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Quốc hội “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” làm việc với Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành.

 

Toàn cảnh cuộc làm việc

Cùng dự về phía Quốc hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh - Phó Trưởng Đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát và Tổ giúp việc Đoàn giám sát.

Về phía các bộ, ngành có: Ủy viên Trung ương Đảng,Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Khoa học Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát nêu rõ, hiện nay Đoàn giám sát cơ bản đã thực hiện đúng kế hoạch, bám sát tiến trình, đã làm việc với 11 bộ ngành và 15 địa phương. Đồng thời đã xây dựng Báo cáo kết quả giám sát bước đấu và báo cáo với UBTVQH vào ngày 17/8 vừa qua. Bước đầu Đoàn giám sát đã có báo cáo tổng hợp dài 105 trang và dự thảo Nghị quyết. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, 3 Bộ chủ quản đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện 3 CTMTQG, khẩn trương nghiêm túc gửi Báo cáo đến Đoàn giám sát. Hiện cơ bản Báo cáo đã đáp ứng được, tuy nhiên Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành cần tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, mục đích của buổi làm việc là nhằm thống nhất với các bộ ngành, đặc biệt là 3 Bộ chủ quản và 2 cơ quan chịu trách nhiệm chính điều hành phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình để thống nhất nhận định, đánh giá lớn, những yêu cầu bổ sung của Đoàn công tác và thống nhất các kiến nghị với Quốc hội và UBTVQH. Dự kiến ngày 6/9, Đoàn giám sát sẽ làm việc với Chính phủ và ngày 14/9 tới UBTVQH sẽ cho ý kiến chính thức vào Báo cáo giám sát chuyên đề này.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự cuộc làm việc

Tiếp đó, điều hành nội dung phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, đại diện các Tổ Công tác sẽ báo cáo tóm tắt các nội dung làm việc với các bộ ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính... Theo đó, Tổ Công tác sẽ báo cáo 3 vấn đề chính sau đây: những yêu cầu về Báo cáo bổ sung; một số nhận định, đánh giá lớn của từng Chương trình; về triển khai Ban Chỉ đạo chung của 3 CTMTQG về phân bổ nguồn vốn; thống nhất các nội dung đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành… Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan trình bày báo cáo của Tổ Công tác làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ liên quan.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ cập nhật thông tin chi tiết cuộc làm việc này…/.

Bích Ngọc - Minh Hùng

Các bài viết khác