UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VÀ ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15, CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

18/08/2023

Sáng 18/8, tại Phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung Phiên họp.

CẦN GIÁM SÁT TOÀN DIỆN VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 43 VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KT-XH

Toàn cảnh Phiên họp.

Dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế…; thành viên Đoàn giám sát, đại diện Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội…

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát trình bày dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 (Dự án Sân bay Long Thành; dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025; dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1)”.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, ngay sau kỳ họp thứ năm của Quốc hội, đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát đã chỉ đạo các Phó trưởng đoàn giám sát, đại diện Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) và Ủy ban Kinh tế để triển khai nhiệm vụ; cho ý kiến về nhân sự để Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh sách thành viên, đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát; cho ý kiến về dự thảo bước đầu Kế hoạch chi tiết, các Đề cương báo cáo, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát.  

Để đảm bảo công tác tham mưu, phục vụ thường xuyên, Đoàn Giám sát đã quyết định thành lập Tổ giúp việc Đoàn giám sát gồm 24 thành viên. Tổ trưởng là đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban TCNS, Tổ phó trưởng là đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và thành viên là Lãnh đạo, chuyên viên Vụ TCNS, Vụ Kinh tế, Vụ Xã hội, Vụ giám sát và một số vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội …

Ngày 14/8/2023, Đoàn giám sát tổ chức Phiên họp thứ nhất: công bố Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát; cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết, Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát. Sau cuộc họp, Đoàn giám sát tiếp tục triển khai lấy ý kiến tham gia của một số cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, thành viên Đoàn giám sát, Thường trực Ủy ban TCNS, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường. Trên cơ sở ý kiến tham gia, Đoàn giám sát đã hoàn thiện các dự thảo văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25 vào tháng 8/2023.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách quy định tại Nghị quyết số 43/2023/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia (Dự án Sân bay Long Thành; các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025; dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1).

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát trình bày dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát, các đại biểu dự phiên họp thảo luận về nội dung này.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin.

Lan Hương - Phạm Thắng

Các bài viết khác