PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 3 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

07/08/2023

Chiều 7/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” chủ trì tổ chức Phiên họp thứ 3.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: LÀM RÕ TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Toàn cảnh Phiên họp thứ 3 của Đoàn giám sát

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - Phó trưởng Đoàn giám sát, các thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc Đoàn giám sát.

Phát biểu mở đầu Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội nêu rõ, sau thời gian tiến hành giám sát 11 bộ ngành trung ương và giám sát tại 15 tỉnh, thành phố, Phiên họp thứ 3 này nhằm cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo bước đầu về bố cục, nội dung để sau phiên họp này sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25 tới; báo cáo khái quát kết quả đạt được của từng Chương trình và những vấn đề nổi lên, khái quát những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất giải pháp, kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CTMTQG.

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội phát biểu khai mạc Phiên họp

Thay mặt lãnh đạo Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cảm ơn các thành viên Tổ Công tác, Tổ giúp việc, các chuyên gia đã rất tâm huyết, có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đã được phân công. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, các Báo cáo của Tổ Công tác rất sâu sắc, qua đó cho thấy việc Tổ công tác đi trước là một biện pháp giám sát tốt, có hiệu quả và giảm thời gian của Đoàn công tác của Quốc hội. Báo cáo cũng thể hiện trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của Tổ Công tác.

Tại Phiên họp, các đại biểu sẽ nghe các Đoàn công tác báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các CTMTQG tại các địa phương, báo cáo sơ bộ bước đầu và kết quả giám sát của Đoàn giám sát trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25 tới; thảo luận, tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo kết quả giám sát sơ bộ việc triển khai thực hiện các CTMTQG.

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự Phiên họp thứ 3

Tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thnah Hà Niê Kđăm điều hành Phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt của 3 Đoàn công tác (số I, II, III) về kết quả giám sát sơ bộ việc triển khai thực hiện các CTMTQG tại các địa phương.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ cập nhật thông chi tiết của Phiên họp này./.

Bích Ngọc - Phạm Thắng

Các bài viết khác