HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI GIÁM SÁT TẠI TỈNH BẮC KẠN

27/08/2020

Sáng ngày 27/8, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2011-2020.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bắc Kạn thực hiện kịp thời các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các kết luận, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN); thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản pháp luật, chính sách của Trung ương; cụ thể hóa các văn bản của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Bắc Kạn, hoàn thiện hành lang pháp lý về KH&CN của tỉnh. Nhờ đó, ngành KH&CN của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, vượt bậc so với giai đoạn trước.

Các cấp, ngành đã chủ động tham gia một cách tích cực và hiệu quả để cung cấp cơ sở khoa học phục vụ cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, nhất là trong xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã nâng cao nhận thức đối với việc cần thiết phải áp dụng KH&CN trong sản xuất, đẩy lùi những kỹ thuật lạc hậu, ứng dụng công nghệ cao tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Tổng số đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển giao sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) của địa phương triển khai trong giai đoạn 2011-2020 là 111 nhiệm vụ. Trong đó, các đề tài triển khai về hoạt động nghiên cứu ứng dụng là 40 nhiệm vụ; các dự án chuyển giao kỹ thuật, công nghệ là 71 nhiệm vụ.

Việc nghiên cứu, ứng dụng các đề tài KH&CN đã mang lại giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, có tính khả thi và hiệu quả kinh tế, đồng thời là cơ sở cho việc định hướng phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế về khí hậu, đất đai phát triển cây trồng đặc sản, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Trong đó, một số mô hình phát huy và nhân rộng, nhất là các dự án phát triển cây trồng đặc sản của tỉnh như cây cam, quýt, hồng không hạt, chè, gạo bao thai, gạo Japonica. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh chưa có điều kiện để đầu tư, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ tại địa phương, chủ yếu do Trung ương hỗ trợ. Kinh tế khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề về thực hiện chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020. Đồng chí đề nghị tỉnh cần xác định việc ứng dụng KH&CN phải là chủ lực trong phát triển kinh tế xã hội, do đó không được triển khai manh mún, dàn trải. Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, triển khai ứng dụng KH&CN theo hướng khép kín chuỗi nghiên cứu sản xuất thị trường. Cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh cần cân đối, phân bổ thêm nguồn lực địa phương để tập trung cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tăng cường công tác phối hợp để thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát. Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, Bắc Kạn sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

(Theo Báo Bắc Kạn)

Các bài viết khác