HỘI ĐỒNG DÂN TỘC KHẢO SÁT TẠI TỈNH LÀO CAI: CHÚ TRỌNG HỖ TRỢ GIÁO VIÊN, HỌC SINH BẰNG NHIỀU CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ

09/12/2022 22:21

Ngày 08 - 09/12, Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry làm trưởng đoàn đã khảo sát tại tỉnh Lào Cai.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM LÀM VIỆC TẠI ĐIỆN BIÊN

01/12/2022 16:37

Ngày 30/11 - 01/12, Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện một số chính sách giáo dục và đào tạo trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN).

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2023 VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

09/11/2022 12:33

Để chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội năm 2023, sáng 9/11, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức Hội thảo tham vấn về “Công tác chuẩn bị giám sát của Quốc hội năm 2023; một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phải triển khai kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KT - XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS & MN

03/10/2022 17:45

Chiều 03/10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra “Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025, năm 2022”. Thường trực Hội đồng Dân tộc đề nghị Chính phủ phân tích cụ thể nguyên nhân chủ quan, khách quan và vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc chậm, chưa ban hành các văn bản hướng dẫn.

ĐOÀN GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN YÊN MINH, TỈNH HÀ GIANG

17/09/2022 19:13

Sáng 16/9, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc, Quốc hội khóa XV do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo huyện Yên Minh,tỉnh Hà Giang về việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

ĐOÀN GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH NGHỆ AN

13/09/2022 21:09

Chiều 13/9, đoàn giám sát do đồng chí Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về chương trình giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016-2021.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC TẠI XÃ MÔN SƠN, HUYỆN CON CUÔNG, NGHỆ AN

12/09/2022 18:41

Chiều 12/9, tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Môn Sơn về chuyên đề giám sát “việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016 - 2021”.

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ PHÂN ĐỊNH MIỀN NÚI, VÙNG CAO; PHÂN ĐỊNH VÙNG DTTS THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN

07/07/2022 17:36

Chiều 07/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra Tờ trình và Báo cáo của Chính phủ “về tổng kết, đánh giá phân định miền núi, vùng cao; phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển".

THỐNG NHẤT NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC

19/05/2022 17:31

Chiều 19/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để thống nhất nội dung Báo cáo kết quả giám sát “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021” trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 3 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

18/05/2022 17:22

Chiều 18/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tiếp tục tổ chức chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 3. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Phiên họp.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: