THỐNG NHẤT NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC

19/05/2022 17:31

Chiều 19/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để thống nhất nội dung Báo cáo kết quả giám sát “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021” trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 3 CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC

18/05/2022 17:22

Chiều 18/5, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tiếp tục tổ chức chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 3. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Phiên họp.

GIÁM SÁT VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2016-2021

24/03/2022 17:08

Chiều ngày 24/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc 2016-2021. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành chủ trì buổi làm việc.

ĐỀ XUẤT KỊP THỜI SỬA ĐỔI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CHỒNG CHÉO, KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN

24/03/2022 15:58

Tại cuộc làm việc với Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc sáng 24/3, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới thay thế các văn bản pháp luật, chính sách dân tộc có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống chính sách.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CHO ĐỒNG BÀO DTTS&MN

22/03/2022 17:20

Chiều ngày 22/3, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS&MN.

GIÁM SÁT VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2016-2021 TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

18/03/2022 11:48

Sáng ngày 17/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc 2016-2021. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry – Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì buổi làm việc.

GIÁM SÁT VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2016-2021 TRONG CÁC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

15/03/2022 17:47

Chiều 15/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc 2016-2021. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry – Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì buổi làm việc.

GIÁM SÁT VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2016-2021

15/03/2022 11:51

Ngày 15/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc 2016-2021. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry – Trưởng Đoàn Giám sát chủ trì buổi giám sát.

ĐOÀN GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC

09/03/2022 11:39

Sáng 09/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc với Chính phủ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm - Trưởng Đoàn giám sát và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI 4 BỘ NGÀNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC

08/03/2022 11:41

Sáng 08/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc với các Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành - Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Các tin đã đưa: