THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ PHÂN ĐỊNH MIỀN NÚI, VÙNG CAO; PHÂN ĐỊNH VÙNG DTTS THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN

Chiều 07/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra Tờ trình và Báo cáo của Chính phủ “về tổng kết, đánh giá phân định miền núi, vùng cao; phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển".

CẦN XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KHÁM, CHỮA BỆNH CHO ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI, VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

“Cần dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực vùng sâu, vùng xa…” là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Khám,chữa bệnh (sửa đổi) do Hội đồng Dân tộc tổ chức tại Đà Nẵng vào chiều 06/5.

 

THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ PHÂN ĐỊNH MIỀN NÚI, VÙNG CAO; PHÂN ĐỊNH VÙNG DTTS THEO TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN

Chiều 07/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra Tờ trình và Báo cáo của Chính phủ “về tổng kết, đánh giá phân định miền núi, vùng cao; phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển".