Đ/c Danh Út, PCT HĐDT đi thăm và tặng quà cho các gia đình bị lũ quét ngày 4/9/2013 tại xã Bản

 •  

  HĐDT Thăm và tặng quà tại Sa Pa và Dào San bị lũ quét 4/9/2013,.,

   
 •  

  HĐDT Thăm và tặng quà tại Sa Pa và Dào San bị lũ quét 4/9/2013-

   
 •  

  HĐDT Thăm và tặng quà tại Sa Pa và Dào San bị lũ quét 4/9/2013!!!

   
 •  

  HĐDT Thăm và tặng quà tại Sa Pa và Dào San bị lũ quét 4/9/2013.,

   
 •  

  HĐDT Thăm và tặng quà tại Sa Pa và Dào San bị lũ quét 4/9/2013,

   
 •  

  HĐDT Thăm và tặng quà tại Sa Pa và Dào San bị lũ quét 4/9/2013!!

   
 •  

  HĐDT Thăm và tặng quà tại Sa Pa và Dào San bị lũ quét 4/9/2013!

   
 •  

  HĐDT Thăm và tặng quà tại Sa Pa và Dào San bị lũ quét 4/9/2013....

   
 •  

  HĐDT Thăm và tặng quà tại Sa Pa và Dào San bị lũ quét 4/9/2013..

   
 •  

  HĐDT Thăm và tặng quà tại Sa Pa và Dào San bị lũ quét 4/9/2013.

   
 •  

  HĐDT Thăm và tặng quà tại Sa Pa và Dào San bị lũ quét 4/9/2013