HĐDT phối hợp với UB CVĐXH tổ chức phiên giải trình về xóa đói giảm nghèo 25/4/2014

 •  

  Các đại biểu dự Hội nghị giải trình1

   
 •  

  Các đại biểu dự Hội nghị giải trình

   
 •  

  Các Bộ trưởng giải trình

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT và Chủ nhiệm UB CVĐXH chủ trì phiên giải trình