HĐDT Thăm huyện Côn Đảo

 •  

  Đoàn HĐDT chụp ảnh lưu niệm tại Côn Đảo

   
 •  

  Đoàn HĐDT viếng Nghĩa trang Hàng Dương tại huyện Côn Đảo

   
 •  

  Đoàn HĐDT thăm Nhà trưng bày di tích Nhà tù Côn Đảo

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT tặng quà cho Ban Quản lý di tích Nhà tù Côn Đảo

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT tặng quà cho UBND huyện Côn Đảo

   
 •  

  Đoàn HĐDT làm việc với UBND huyện Côn Đảo