Đ/c Danh Út, Phó Chủ tịch HĐDT giám sát tại Lai Châu về tình hình triển khai và kết quả thực hiện

 •  

  Làm việc với UBND huyện Mường Tè

   
 •  

  Khảo sát tại huyện Mường Tè2

   
 •  

  Khảo sát tại huyện Mường Tè1

   
 •  

  Khảo sát tại huyện Mường Tè