HĐDT nghe các Bộ, ngành BC KQ thực hiện Chương trình bố trí dân cư các vùng thường xảy ra

 •  

  ảnh Phiên họp10

   
 •  

  ảnh Phiên họp9

   
 •  

  ảnh Phiên họp8

   
 •  

  ảnh Phiên họp7

   
 •  

  ảnh Phiên họp6

   
 •  

  ảnh Phiên họp5

   
 •  

  ảnh Phiên họp4

   
 •  

  ảnh Phiên họp3

   
 •  

  ảnh Phiên họp2

   
 •  

  ảnh Phiên họp1