•  

  Lễ trao tăng huy hiệu Đảng

   
 •  

  Ảnh khóa XI

   
 •  

  Lễ kết nghĩa giữa chi bộ Vụ Dân tộc và Đảng bộ xã Ba Vì huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

   
 •  

  Ảnh khóa XII

   
 •  

  Đ/c Ksor Phước Chủ tịch HĐDT GS tại An Giang

   
 •  

  Ảnh khóa XIII

   
 •  

  Đ/c Danh Út, PCT HDDT GS tại Cao Bằng, Hà Giang về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, 8/2013

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu, PCT HĐDT GS đào tạo nghề lao động nông thôn tại Đắc Lắc, Khánh Hòa, Ninh Thuận

   
 •  

  Đ/c Danh Út, PCT HĐDT đi thăm và tặng quà cho các gia đình bị lũ quét ngày 4/9/2013 tại xã Bản

   
 •  

  Một số hoạt động của Đoàn HĐDT tại Mêxyco 9/2013

   
 •  

  Ảnh phiên họp toàn thể lần thứ 7

   
 •  

  Chi bộ Vụ Dân tộc giao lưu đầu xuân 2014 với Đảng ủy xã Ba Vì

   
 •  

  HĐDT Tổ chức Hội thảo “THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI DÂN TỘC CỦA ĐẢNG, THỰC HIỆN

   
 •  

  HĐDT nghe các Bộ, ngành BC KQ thực hiện Chương trình bố trí dân cư các vùng thường xảy ra

   
 •  

  Đ/c Danh Út, Phó Chủ tịch HĐDT giám sát tại Lai Châu về tình hình triển khai và kết quả thực hiện

   
 •  

  HĐDT Thăm huyện Côn Đảo

   
 •  

  HĐDT phối hợp với UB CVĐXH tổ chức phiên giải trình về xóa đói giảm nghèo 25/4/2014

   
 •  

  Phiên họp toàn thể HĐDT lần thứ 8 tại TP.HCM

   
 •  

  PCT QH Tòng Thị Phóng và Thường trực HĐDT Đi thăm xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội

   
 •  

  Một số hoạt động của Đoàn Uỷ ban các Bộ tộc Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

   
 •  

  Phiên Họp toàn thể HĐDT lần thứ 6.

   
 •  

  Phiên họp HĐDT lần thứ 4

   
 •  

  Đ/c Triệu Thị Nái - PCT HĐDT đi thăm và làm việc tại CHDCND Lào 3/2012

   
 •  

  Đ/c Ksor Phước Giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Kiên Giang, An Giang 8/2013

   
 •  

  Ảnh các đ/c lãnh đạo đảng, nhà nước với HDDT

   
 •  

  TT HDDT tiếp đoàn già làng tỉnh Quảng Ngãi

   
 •  

  Ảnh Đại hội công đoàn

   
 •  

  Lễ kết nạp Đảng viên mới của Vụ Dân tộc

   
 •  

  Ảnh tổng kết khóa XII

   
 •  

  những vấn đề về dân tộc thiểu số cần được nghiên cứu trong xây dựng chính sách, pháp luật ở

   
 •  

  Ảnh Hội nghị giải trình ngày 18/12/2012

   
 •  

  đ/c Giàng A Chu - PCT HDDT khảo sát tại Cần Thơ

   
 •  

  Phiên họp toàn thể HĐDT lần thứ 5

   
 •  

  Đ/c Giàng A Chu khảo sát tại tỉnh Tây Ninh

   
 •  

  Hội nghị tập huấn tại Bà Rịa -Vũng tàu 23-24/1/2013

   
 •  

  Chủ tịch HĐDT đi thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu và Vương quốc Bỉ

   
 •  

  Phiên họp HĐDT lần thứ nhất

   
 •  

  Hội nghị Tham vấn nhân dân và liên hệ cử tri 10/2011