Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b20591a0-2988-90a9-7816-2a99784e6f7a.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH NGUYỄN MINH TÂM: CẦN QUY ĐỊNH RÕ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG Y KHOA QUỐC GIA

06/01/2023 18:31

Đánh giá nhiệm vụ của Hội đồng Y khoa quốc gia rất quan trọng, do đó đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình) đề nghị cần quy định ngay trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) những tiêu chí, tiêu chuẩn để tuyển chọn thành viên tham gia vào Hội đồng Y khoa quốc gia, đảm bảo đáp ứng trình độ chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ luật giao, nhất là trong việc kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề.

ĐBQH TRẦN KHÁNH THU: CẦN THỐNG NHẤT QUY ĐỊNH VỀ DINH DƯỠNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

06/01/2023 17:34

Tham gia góp ý hoàn thiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại Hội trường chiều 06/01, Đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình đề nghị Ban soạn thảo cần thống nhất về vấn đề Dinh dưỡng trong khám bệnh, chữa bệnh.

KỲ VỌNG CHÍNH SÁCH CHO Y, BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN SẼ ĐƯỢC QUAN TÂM HƠN KHI LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI) ĐƯỢC THÔNG QUA

06/01/2023 16:49

Nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng, nếu dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua sẽ góp phần quan tâm hơn tới chính sách cho đội ngũ y, bác sĩ ở các cơ sở y tế cũng như đối với người bệnh đang được chăm sóc, điều trị ở các bệnh viện.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: DỰ THẢO LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI) - QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ VẪN THANH TOÁN CHO NGƯỜI ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY DINH DƯỠNG

06/01/2023 13:26

Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) của Chính phủ gửi Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã khẳng định, hiện nay việc điều trị người bệnh suy dinh dưỡng nói chung và trẻ em suy dinh dưỡng nói riêng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn đang được bảo hiểm y tế thanh toán.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: RÀ SOÁT KỸ LƯỠNG ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG CÁC MỤC TIÊU TRÁNH DÀN TRẢI TRONG QUY HOẠCH

06/01/2023 09:05

Theo chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, Quốc hội thảo luận tại Tổ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Góp ý vào dự thảo Nghị quyết và Báo cáo tổng hợp quy hoạch, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị, cần rà soát kỹ lưỡng để định lượng các mục tiêu tránh dàn trải,...

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 - QUỐC HỘI CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, BÁM SÁT YÊU CẦU THỰC TIỄN

05/01/2023 18:07

Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể. Trong Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, liên quan trực tiếp đến lợi ích, đời sống người dân. Trao đổi bên hành lang phiên họp, nhiều đại biểu Quốc hội cho biết, Quốc hội đang hoạt động ngày càng chủ động, linh hoạt, bám sát yêu cầu thực tiễn đặt ra.

QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA: CƠ SỞ ĐỂ LẬP CÁC QUY HOẠCH, CĂN CỨ XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH

05/01/2023 17:55

Thực hiện Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 05/01, Quốc hội đã nghe các báo cáo về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chia sẻ bên hàng lang Quốc hội về nội dung này, nhiều ý kiến đại biểu nhận định, hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia được chuẩn bị kỹ lưỡng; việc Quốc hội kịp thời xem xét, thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia là vô cùng cần thiết,…

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: HUY ĐỘNG TỐT NGUỒN LỰC TỪ XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA

05/01/2023 13:59

Đóng góp ý kiến vào Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu Quốc hội cho rằng, nguồn lực đóng vai trò then chốt. Ngoài ngân sách Nhà nước, chúng ta cần huy động nguồn lực từ xã hội và Nhân dân và sự hỗ trợ cũng như sử dụng tốt các khoản vay của các tổ chức quốc tế.

ĐBQH TRẦN VĂN LÂM: KỲ VỌNG LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI) GIẢI QUYẾT NHỮNG VƯỚNG MẮC HIỆN NAY

05/01/2023 12:28

Bên hành lang Quốc hội, trao đổi về các nội dung của Kỳ họp bất thường lần thứ 2, đại biểu Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang bày tỏ kỳ vọng đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sau khi được thông qua sẽ cơ bản giải quyết được những vấn đề đang vướng mắc đặt ra đối với hoạt động khám, chữa bệnh cũng như hoạt động của các cơ sở y tế.

ĐBQH NGUYỄN HẢI ANH: KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI - KỊP THỜI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN

05/01/2023 07:41

8h00 sáng 05/01/2023, Quốc hội Khóa XV sẽ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2 tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Chia sẻ trước thềm Phiên khai mạc, đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: