Trả lời của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với Đại biểu TP. Hải Phòng v/v chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ kỹ và thuật cho sản suất công nghiệp

09/02/2017 19:42

Trả lời của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với Đại biểu TP. Hải Phòng v/v chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ kỹ và thuật cho sản xuất công nghiệp.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với nội dung chất vấn của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội về vấn đề giao thông tại TP. Hà Nội

16/01/2017 15:38

Nội dung chất vấn của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh tại Kỳ họp thứ 2 đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải v/v đường giao thông lún nứt nghiêm trọng do các xe ô tô quá khổ, quá tải chở hàng hóa đi qua và cơ sở hạ tầng giao thông khu phía Nam TP. Hà Nội chưa được quan tâm đúng mức.

Trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương v/v nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong công tác phòng chống tham nhũng

28/11/2016 16:15

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước v/v nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong công tác phòng chống tham nhũng.

Các tin đã đưa: