Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An v/v công tác quản lý lễ hội

13/04/2017 14:39

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền tại Kỳ họp thứ 2 đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v công tác quản lý lễ hội.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Bá Sơn thuộc Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng v/v chuyển ngạch của nhân viên

12/04/2017 17:14

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Bá Sơn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ v/v chuyển ngạch của nhân viên.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ với nội dung chất vấn của ĐBQH Đỗ Thị Lan thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh v/v sớm hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

11/04/2017 14:41

Nội dung chất vấn của ĐBQH Đỗ Thị Lan đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ v/v sớm hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương với nội dung chất vấn của ĐBQH Đỗ Thị Lan thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh v/v tập trung rà soát, đánh giá, xem xét cụ thể các khó khăn vướng mắc của các dự án thua lỗ, kém hiệu quả của ngành Công Thương

29/03/2017 14:38

Nội dung chất vấn của ĐBQH Đỗ Thị Lan tại Kỳ họp thứ 2 đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v tập trung rà soát, đánh giá, xem xét cụ thể các khó khăn vướng mắc của các dự án thua lỗ, kém hiệu quả của ngành Công Thương và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về vụ án Trần Văn Vót

20/03/2017 17:02

Nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh tại Kỳ họp thứ 2 đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về vụ án Trần Văn Vót.

Các tin đã đưa: