Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính với nội dung chất vấn của ĐBQH Trần Văn Mão thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An v/v làm rõ thực trạng nợ đọng thuế của doanh nghiệp trong cả nước

21/04/2017 14:44

Nội dung chất vấn của ĐBQH Trần Văn Mão đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v làm rõ thực trạng nợ đọng thuế của doanh nghiệp trong cả nước hiện nay, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp truy thu nợ đọng thuế của các doanh nghiệp năm 2017.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Bá Sơn thuộc Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng v/v hưởng lương của giáo viên trình độ đại học

20/04/2017 14:42

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Bá Sơn đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hưởng lương của giáo viên trình độ đại học.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Đắc Quỳnh thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La v/v thẩm định, kiểm định chất lượng, đánh giá việc triển khai Mô hình trường học mới (VNEN)

20/04/2017 14:44

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Đắc Quỳnh đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thẩm định, kiểm định chất lượng, đánh giá việc triển khai Mô hình trường học mới (VNEN).

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nội dung chất vấn của ĐBQH Mùa A Vảng v/v phát triển, xây dựng nông thôn

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nội dung chất vấn của ĐBQH Mùa A Vảng v/v phát triển, xây dựng nông thôn

20/04/2017 08:28

Nội dung chất vấn của ĐBQH Mùa A Vảng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v phát triển, xây dựng nông thôn

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Thu Trang v/v nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Thu Trang v/v nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

20/04/2017 19:52

Nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Thu Trang thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: