Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền v/v xử lý, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, bảo vệ khi quyền của trẻ em bị xâm hại

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền v/v xử lý, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, bảo vệ khi quyền của trẻ em bị xâm hại

28/04/2017 20:03

Nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v xử lý, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, bảo vệ khi quyền của trẻ em bị xâm hại.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nội dung chất vấn của ĐBQH Đinh Duy Vượt v/v một số dự án BOT còn bất cập và nhiều dự án ngàn tỷ thua lỗ gây lãng phí cho ngân sách nhà nước

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nội dung chất vấn của ĐBQH Đinh Duy Vượt v/v một số dự án BOT còn bất cập và nhiều dự án ngàn tỷ thua lỗ gây lãng phí cho ngân sách nhà nước

28/04/2017 20:09

Nội dung chất vấn của ĐBQH Đinh Duy Vượt thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đối với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v một số dự án BOT còn bất cập và nhiều dự án ngàn tỷ thua lỗ gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

Trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng NN với nội dung chất vấn của ĐBQH Mai Sỹ Diến thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa v/v thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung và Nghị định 55 nói riêng

26/04/2017 14:46

Nội dung chất vấn của ĐBQH Mai Sỹ Diến đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước v/v thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung và Nghị định 55 nói riêng (Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015).

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An v/v chống lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả đầu tư công

24/04/2017 14:41

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền tại Kỳ họp thứ 2 đối với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v chống lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Bắc Việt thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận v/v thực thi pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

24/04/2017 14:45

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Bắc Việt đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v thực thi pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua (từ khi Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu lực).

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: