Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên v/v giải quyết quyền lợi, lợi ích, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên v/v giải quyết quyền lợi, lợi ích, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em

15/05/2017 18:15

Nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v giải quyết quyền lợi, lợi ích, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em.

Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Dương Xuân Hòa thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn v/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, truyền thông

Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Dương Xuân Hòa thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn v/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, truyền thông

09/05/2017 18:51

Nội dung chất vấn của ĐBQH Dương Xuân Hòa thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đối với Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, truyền thông.

Trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với nội dung chất vấn của ĐBQH Trịnh Ngọc Phương thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh v/v xem xét cho ý kiến với 2 trường hợp của Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Văn Trà, Phạm Văn Huế, Đinh Minh Ngọc, Nguyễn Văn Toán

Trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với nội dung chất vấn của ĐBQH Trịnh Ngọc Phương thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh v/v xem xét cho ý kiến với 2 trường hợp của Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Văn Trà, Phạm Văn Huế, Đinh Minh Ngọc, Nguyễn Văn Toán

05/05/2017 15:40

Nội dung chất vấn của ĐBQH Trịnh Ngọc Phương thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tại Kỳ họp thứ 2 đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao v/v xem xét cho ý kiến với 2 trường hợp của ông Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Văn Trà, Phạm Văn Huế, Đinh Minh Ngọc, Nguyễn Văn Toán.

Trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội v/v biện pháp cần thiết để tăng thu hồi thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra

Trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội v/v biện pháp cần thiết để tăng thu hồi thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra

05/05/2017 15:47

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội tại Kỳ họp thứ 2 đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao v/v biện pháp cần thiết để tăng thu hồi thiệt hại do các vụ án tham nhũng gây ra.

Trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Phúc thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận v/v liên quan đến vụ án của ông Huỳnh Văn Nén

Trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Phúc thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận v/v liên quan đến vụ án của ông Huỳnh Văn Nén

05/05/2017 15:56

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Phúc thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận tại Kỳ họp thứ 2 đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao v/v liên quan đến vụ án của ông Huỳnh Văn Nén.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: