Trả lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v ngăn chặn đài, kênh thông tin nước ngoài tuyên truyền phản động chống phá Đảng, Nhà nước

Trả lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v ngăn chặn đài, kênh thông tin nước ngoài tuyên truyền phản động chống phá Đảng, Nhà nước

22/05/2017 16:32

Nội dung kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông v/v ngăn chặn đài, kênh thông tin nước ngoài tuyên truyền phản động chống phá Đảng, Nhà nước.

Trả lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với nội dung chất vấn của ĐBQH Bùi Quốc Phòng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình v/v công tác quản lý đội ngũ phóng viên, phóng viên tập sự, cộng tác viên báo chí còn lỏng lẻo

Trả lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với nội dung chất vấn của ĐBQH Bùi Quốc Phòng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình v/v công tác quản lý đội ngũ phóng viên, phóng viên tập sự, cộng tác viên báo chí còn lỏng lẻo

22/05/2017 16:53

Nội dung chất vấn của ĐBQH Bùi Quốc Phòng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông v/v công tác quản lý đội ngũ phóng viên, phóng viên tập sự, cộng tác viên báo chí còn lỏng lẻo.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Dương Xuân Hòa thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn v/v quản lý người có công với cách mạng, quản lý người lao động VN tại nước ngoài

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Dương Xuân Hòa thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn v/v quản lý người có công với cách mạng, quản lý người lao động VN tại nước ngoài

22/05/2017 14:57

Nội dung chất vấn của ĐBQH Dương Xuân Hòa thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v quản lý người có công với cách mạng, quản lý người lao động VN tại nước ngoài.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Chiến thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội v/v giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Chiến thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội v/v giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

22/05/2017 17:42

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Chiến thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ LĐ - TB & XH với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Văn Tuân thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình v/v giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng và Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn yêu kém (Đề án 1956)

Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ LĐ - TB & XH với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Văn Tuân thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình v/v giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng và Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn yêu kém (Đề án 1956)

22/05/2017 18:05

Nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Văn Tuân thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng và Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn yêu kém (Đề án 1956).

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: