Trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương v/v nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong công tác phòng chống tham nhũng

28/11/2016

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước v/v nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong công tác phòng chống tham nhũng.

          Kính thưa Đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

          (1) Trong số các vụ án tham nhũng trọng điểm đã được xét xử và đang được điều tra thì những vụ án xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn. Hầu hết các đối tượng trong các vụ án tham nhũng, đã sử dụng tài sản tham nhũng mua sắm tài sản, bất động sản có giá trị trong nước và ở nước ngoài thông qua rửa tiền và tẩu tán tài sản tham nhũng. Ngoài ra, việc một số công dân Việt Nam được nhập quốc tịch, được cấp thẻ cư trú của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trong thời gian vừa qua cho thấy những sơ hở trong quản lý ngoại hối, quản lý giao dịch bất minh. Đề nghị Thống đốc cho biết:

          - Nguyễn nhân, giải pháp của Ngân hàng Nhà nước trong phòng, chống rửa tiền, quản lý ngoại tệ, quản lý giao dịch tín dụng quốc tế;

          - Nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục của Ngân hàng Nhà nước; trách nhiệm của thống đốc đối với các vụ án tham nhũng ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước thời gian vừa qua.

          (2) Tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống tín dụng tiếp tục tăng, việc xử lý tình trạng "sở hữu chéo", nợ xấu thiếu hiệu quả; tăng tỉ lệ tín dụng cho vay đầu tư bất động sản làm tăng nợ xấu; tình trạng không đảm bảo an toàn trong giao dịch ngân hàng, dẫn tới mất thanh khoản, an ninh an toàn hệ thống ngân hàng. Thống đốc cho biết thực trạng những vấn đề nêu trên, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

          Nội dung trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem đính kèm!

 

ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng

(Văn bản số 345/TTKQH-GS ngày 16/11/2016 của Tổng thư ký Quốc hội v/v chuyển chất vấn của ĐBQH)

File đính kèm