Trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Phúc thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận v/v liên quan đến vụ án của ông Huỳnh Văn Nén

05/05/2017

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Phúc thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận tại Kỳ họp thứ 2 đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao v/v liên quan đến vụ án của ông Huỳnh Văn Nén.

          Kính thưa Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

          Liên quan đến vụ án của ông Huỳnh Văn Nén tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đến nay đã qua 4 phiên thương lượng, đàm phán giữa gia đình ông Huỳnh Văn Nén và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận nhưng vẫn chưa đi đến thống nhất phương án bồi thường. Mức bồi thường lúc đầu thỏa thuận hơn 10 tỷ đồng, đến lần thương lượng thứ 4 rút xuống còn 2,6 tỷ đồng. Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết việc tính toán thỏa thuận bồi thường của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đối với ông Huỳnh Văn Nén đã đảm bảo công bằng giữa các trường hợp án oan tương tự và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật chưa?

          Nội dung trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem đính kèm!

ĐBQH Nguyễn Thị Phúc

File đính kèm
Các bài viết khác