Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nội dung chất vấn của ĐBQH Mùa A Vảng v/v phát triển, xây dựng nông thôn

20/04/2017 08:28

Nội dung chất vấn của ĐBQH Mùa A Vảng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v phát triển, xây dựng nông thôn

          Kính thưa Bộ trưởng,

          Đề nghị Bộ trưởng cho biết, với vai trò là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì Bộ trưởng đã và sẽ có chỉ đạo, giải pháp gì để giúp các xã miền núi, đặc biệt khó khăn, tương đồng về điều kiện tự nhiên, địa hình (như các xã nằm trên cao nguyên đá của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, chủ yếu trồng ngô; các xã của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chủ yếu trồng lúa) "phát triển mỗi xã một sản phẩm", góp phần phát triển nông thôn gắn với hai mục tiêu cốt lõi là xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp.

          Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

          Nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem đính kèm!

ĐBQH Mùa A Vảng

(Văn bản số 556/TTKQH-GS ngày 04/4/2017 của Tổng thư ký Quốc hội v/v chuyển chất vấn của ĐBQH)

File đính kèm
Các bài viết khác