Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ v/v chất lượng nguồn nhân lực hiện nay còn yêu kém

17/05/2017

Nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v chất lượng nguồn nhân lực hiện nay còn yêu kém.

          Kính thưa Bộ trưởng,

          Việt Nam đang trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển đất nước nên đòi hỏi chất lượng lao động phải cao với một cơ cấu hợp lý hơn. Trong khi đó công tác đào tạo nghề vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tồn tại nhiều yếu kém kéo dài, dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực không được cải thiện. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động qua đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhất là các khu công nghiệp, khu chế xuất thấp. Công tác phân luồng học sinh trung học sau nhiều năm chưa được giải quyết tốt. Chính sách tài chính đối với công tác đào tạo lạc hậu, kém hiệu quả, lãng phí, khoog tạo dduocj môi trường cạnh tranh lành mạnh thúc đẩy các cơ sở đào tạo phải đổi mới toàn diện, mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của xã hội. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết vì sao đến nay chúng ta chưa giải quyết được vấn đề này, trách nhiệm như thế nào và giải pháp giải quyết được những tồn tại, hạn chế này.

          Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

          Nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem đính kèm!

ĐBQH Cao Đình Thưởng

(Văn bản số 553/TTKQH-GS ngày 04/4/2017 của Tổng thư ký Quốc hội v/v chuyển chất vấn của ĐBQH)

File đính kèm
Các bài viết khác