Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên v/v giải quyết quyền lợi, lợi ích, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em

15/05/2017

Nội dung chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v giải quyết quyền lợi, lợi ích, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em.

          Kính thưa Bộ trưởng,

          Nội dung chất vấn 1:

          Trong thời gian vừa qua, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về trẻ em và các mô hình an toàn, phù hợp với trẻ em hay chưa. Có tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trẻ em; giải quyết, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của trẻ em, người giám hộ và tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em?

          Nội dung chất vấn 2:

          Một số vụ việc cơ quan điều tra lại mời các bên để hòa giải dân sự, như vậy có phải cơ quan điều tra đã làm trái pháp luật? Cơ quan điều tra có dấu hiệu sai phạm thì lúc này quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trẻ em sẽ được bảo vệ như thế nào?

          Nội dung chất vấn 3:

          Tại sao với những vụ án về trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng như vậy, phải đợi sự phản ánh của báo chí, sự phẫn nộ lên tiếng của dư luận xã hội, thậm chí phải có sự chỉ đạo của Chủ tịch nước thì các vụ việc mới được quan tâm xem xét điều tra nhanh chóng? Điều này có thể sẽ bị rò rỉ thông tin liên quan đến người bị hại và thân nhân của họ, vô tình vi phạm đến sự bảo mạt thông tin đối với trẻ bị hại cũng đã được quy định trong Luật. Sự im lặng của các cơ quan, Hội đoàn có chức năng bảo vệ trẻ em trong thời gian qua phải chăng là do nhận thức chưa đúng đắn về pháp luật trẻ em và Công ước quốc tế về Quyền trẻ em? Đề nghị cần xem lại vai trò, chức năng, truy rõ trách nhiệm của các cơ quan này theo Luật định. Mặc dù tôi tin rằng, im lặng đôi lúc cũng đồng nghĩa với vô trách nhiệm.

          Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

          Nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem đính kèm!

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền

(Văn bản số 557/TTKQH-GS ngày 04/4/2017 của Tổng thư ký Quốc hội v/v chuyển chất vấn của ĐBQH)

File đính kèm
Các bài viết khác