Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Y Khút Niê thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk v/v quản lý, quy hoạch cây trồng cà phê, cao su, hồ tiêu...tại Tây Nguyên

17/05/2017 16:06

Nội dung chất vấn của ĐBQH Y Khút Niê đối với Thủ tướng Chính phủ v/v quản lý, quy hoạch cây trồng cà phê, cao su, hồ tiêu...tại Tây Nguyên.

          Kính thưa Thủ tướng,

          Nội dung chất vấn 1:

          Hiện nay, sản xuất nông nghiệp xuất hiện nhiều yếu tố thiếu bền vững. Một số cây trồng là thế mạnh của Tây Nguyên như cà phê, cao su, hồ tiêu...phát triển một cách tự phát, thiếu quy hoạch, không kiểm soát được diện tích; việc gắn kết giữa doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ, cung ứng dịch vụ, khoa học kỹ thuật...với người sản xuất chưa thật sự là mắt xích, người sản xuất thường thua thiệt nhiều khi phải chịu được mùa mất giá, ngược lại khi được giá thì mất mùa...Vậy, Chính phủ đã có những giải pháp gì để giải quyết những tồn tại nêu trên?

          Nội dung chất vấn 2:

          Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng, không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân ở Tây Nguyên, đặc biệt là tình trạng hạn hán, mưa lũ kéo dài trên diện rộng đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp. Hàng chục ngàn héc ta cà phê, hồ tiêu bị mất trắng vì thiếu nước tưới trong năm 2016. Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng phân bón, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp vẫn còn nhiều bất cập, quản lý chưa chặt chẽ...gây bất lợi cho người nông dân. Chính phủ có giải pháp gì để khắc phục tình trạng nêu trên trong thời gian tới?

          Trân trọng cảm ơn Thủ tướng.

          Nội dung trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ xem đính kèm!

ĐBQH Y Khút Niê

(Văn bản số 685/TTg-QHQT ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ v/v trả lời chất vấn của ĐBQH Y Khút Niê)

File đính kèm
Các bài viết khác