Trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ v/v thúc đẩy phát triển KT-XH của Việt Nam sau khi Trung Quốc trở thành đối tác lớn thứ 2 về FDI

19/05/2017 15:45

Nội dung chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng đối với Thủ tướng Chính phủ v/v thúc đẩy phát triển KT-XH của Việt Nam sau khi Trung Quốc trở thành đối tác lớn thứ 2 về FDI.

          Kính thưa Thủ tướng,

          Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa công bố tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 02 tháng đầu năm 2017. Theo đó, trong 02 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam khi đầu tư tổng cộng 608 triệu USD, chiếm 30% tổng vốn đăng ký cấp mới. Đáng chú ý, trong số 61 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI vào Việt Nam trong 02 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc, Nhật Bản để trở thành đối tác lớn thứ 2 về FDI của Việt Nam. Trước nguồn đầu tư của Trung Quốc như vậy, đề nghị Chính phủ cho biết các tác động tích cực và tiêu cực gì đặc biệt là đối với các doanh nghiệp của Việt Nam, mặt khác hành lang pháp lý quản lý về các vấn đề môi trường, công nghệ, xã hội...có đảm bảo hay không, sự đầu tư của Trung Quốc có đảm bảo chất lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như thê nào.

          Trân trọng cảm ơn Thủ tướng.

          Nội dung trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ xem đính kèm!

ĐBQH Cao Đình Thưởng

(Văn bản số 691/TTg-QHQT ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ v/v trả lời chất vấn của ĐBQH Cao Đình Thưởng)

File đính kèm
Các bài viết khác