Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Bá Sơn thuộc Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng v/v chuyển ngạch của nhân viên

12/04/2017 17:14

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Bá Sơn đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ v/v chuyển ngạch của nhân viên.

          Kính thưa Bộ trưởng,

          Theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ thì các ngạch như: Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005); Nhân viên đánh máy (mã số ngạch 01.006); Nhân viên văn thư (mã số ngạch 01.008); Nhân viên phục vụ (mã số ngạch 01.009); Nhân viên văn thư (mã số ngạch 01.0010); Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch 01.0011); đều được chuyển sang ngạch nhân viên (mã số ngạch 01.005) Theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì Kỹ thuật viên đánh máy (tương ứng với mã số ngạch 01.005) có mức lương khởi điểm bậc 1 là 2,05.

          Tuy nhiên, trên thực tế, dù đã được chuyển sang cùng một mã ngạch 01.005 nhưng theo quy định của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì mức lương khởi điểm giữa các loại nhân viên nêu trên có sự khác nhau (Lái xe, Kỹ thuật viên đánh máy: 2,05; Nhân viên kỹ thuật: 1,65; Nhân viên đánh máy, Nhân viên bảo vệ: 1,50; Nhân viên văn thư: 1,35).

          Xin Bộ trưởng cho biết, quy định của Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ có mâu thuẫn với Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ không? Các đối tượng trên đều là nhân viên, có cùng mã ngạch nhưng mức lương khởi điểm có sự khác nhau như vậy liệu có đảm bảo công bằng hay không?

          Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

          Nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem đính kèm!

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn

(Văn bản số 539/TTKQH-GS ngày 29/3/2017 của Tổng thư ký Quốc hội v/v chuyển chất vấn của ĐBQH)

File đính kèm
Các bài viết khác