Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Đắc Quỳnh thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La v/v thẩm định, kiểm định chất lượng, đánh giá việc triển khai Mô hình trường học mới (VNEN)

20/04/2017 14:44

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Đắc Quỳnh đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thẩm định, kiểm định chất lượng, đánh giá việc triển khai Mô hình trường học mới (VNEN).

          Kính thưa Bộ trưởng,

          Sau hơn 3 năm thực hiện mô hình trường học mới (VNEN), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chwucs thẩm định, kiểm định chất lượng, đánh giá việc triển khai Mô hình trường học mới (VNEN) như thế nào? Mô hình này có phù hợp với điều kiện ở Việt Nam hay không; đặc biệt đối với các trường phổ thông vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo? Cơ sở khoa học, các căn cứ thực tiễn và pháp lý để quyết định triển khai dự án? Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo như thế nào về vấn đề này?

          Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

          Nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem đính kèm!

ĐBQH Nguyễn Đắc Quỳnh

(Văn bản số 540/TTKQH-GS ngày 29/3/2017 của Tổng thư ký Quốc hội v/v chuyển chất vấn của ĐBQH)

File đính kèm
Các bài viết khác