Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Bá Sơn thuộc Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng v/v hưởng lương của giáo viên trình độ đại học

20/04/2017

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Bá Sơn đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hưởng lương của giáo viên trình độ đại học.

          Kính thưa Bộ trưởng,

          Hiện nay, rất nhiều giáo viên trình độ cao đẳng tự học lên đại học và đã tốt nghiệp, nhưng vẫn chưa được xem xét cho hưởng lương bậc đại học, mà vẫn hưởng lương cao đẳng, gây bức xúc.

         Về nội dung này, tài kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (tháng 10 năm 2014), Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã chất vấn và được Bộ trưởng trả lời là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Nội vụ để giải quyết. Tuy nhiên, cho đến nay đã gần 3 năm trôi qua nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, tiếp tục gây bức xúc kéo dài cho đội ngũ giáo viên.

          Đề nghị Bộ trưởng cho biết vì sao tình trạng này kéo dài quá lâu nhưng Bộ không có hướng giải quyết.

          Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

          Nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem đính kèm!

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn

(Văn bản số 540/TTKQH-GS ngày 29/3/2017 của Tổng thư ký Quốc hội v/v chuyển chất vấn của ĐBQH)

File đính kèm
Các bài viết khác