Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An v/v công tác quản lý lễ hội

13/04/2017 14:39

Nội dung chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền tại Kỳ họp thứ 2 đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v công tác quản lý lễ hội.

          Kính thưa Bộ trưởng,

          Hiện nay nước ta có khoảng 8.000 lễ hội/năm, trung bình mỗi ngày có 21 lễ hội. Điều đáng băn khoăn là công tác quản lý lễ hội chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí còn buông lỏng, gây phẩn cảm đối với nhân dân và khách du lịch như tình trạng chen lấn, xô đẩy, tranh cướp lộc, chèo khéo du khách mua lễ, lên đồng, bói toán, đốt vàng mã nhiều...Một số lễ hội còn mang tính hủ tục như chém lợn, đâm trâu...Để khắc phục tình trạng trên, giải pháp sắp tới của Bộ là gì để lễ hội thật sự là nét đẹp văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam.

          Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

          Nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem đính kèm!

ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền

(Văn bản số 536/TTKQH-GS ngày 29/3/2017 của Tổng thư ký Quốc hội v/v chuyển chất vấn của ĐBQH)

File đính kèm
Các bài viết khác