Trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương với nội dung chất vấn của ĐBQH Đỗ Thị Lan thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh v/v tập trung rà soát, đánh giá, xem xét cụ thể các khó khăn vướng mắc của các dự án thua lỗ, kém hiệu quả của ngành Công Thương

29/03/2017 14:38

Nội dung chất vấn của ĐBQH Đỗ Thị Lan tại Kỳ họp thứ 2 đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v tập trung rà soát, đánh giá, xem xét cụ thể các khó khăn vướng mắc của các dự án thua lỗ, kém hiệu quả của ngành Công Thương và đưa ra các giải pháp khắc phục.

          Kính thưa Bộ trưởng,

        Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn taij kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Quốc hội giao Chính phủ tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém. Trong đó: Đối với lĩnh vực Công Thương: yêu cầu "Rà soát đánh giá tổng thể về thực trạng, mức độ thiệt hại, khẩn trương xử lý dứt điểm đối với các dự án thua lỗ, kém hiệu quả, không để kéo dài gây thiệt hại cho Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quá trình đầu tư, từ đề xuất chủ trương, thẩm định, phê duyệt đến thực hiện đối với các dự án thua lỗ, kém hiệu quả; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực này". Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết trong thời gian qua Bộ Công Thương đã tham mưu với Chính phủ thế nào? Và chủ động thực hiện những giải pháp gì? Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và khắc phục hạn chế yếu kém liên quan đến các dự án thua lỗ, kém hiệu quả; Kết quả xử lý đối với từng dự án.

          Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

          Nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương xem đính kèm!

ĐBQH Đỗ Thị Lan

(Văn bản số 531/TTKQH-GS ngày 17/4/2017 của Tổng thư ký Quốc hội v/v chuyển chất vấn của ĐBQH)

File đính kèm