Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 453f1fa1-5962-90a9-7816-2f75f3e2c3f6.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH PHAN THỊ THANH PHƯƠNG: GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ

ĐBQH PHAN THỊ THANH PHƯƠNG: GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, TẠO VIỆC LÀM ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ

05/03/2024 08:00

Thực hiện hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn bằng văn bản, đại biểu Quốc hội Phan Thị Thanh Phương - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh đã gửi phiếu chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về giải pháp, chính sách để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp tiếp nhận đối tượng đặc thù như vi phạm pháp luật, sử dụng chất gây nghiện sau khi được cải tạo, giáo dục tìm việc làm.

ĐBQH BÙI HOÀI SƠN: XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO LÀNH MẠNH CHO NHÂN DÂN

ĐBQH BÙI HOÀI SƠN: XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO LÀNH MẠNH CHO NHÂN DÂN

04/03/2024 13:46

Để xây dựng đời sống tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, hướng thiện và một xã hội công bằng, an toàn và hạnh phúc, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc thiết lập và tuân thủ các quy tắc, quy định cụ thể về hành vi trục lợi tín ngưỡng trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng và cần thiết.

ĐBQH LÃ THANH TÂN: ĐỊNH HƯỚNG, XÂY DỰNG CƠ CẤU TUYỂN SINH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

ĐBQH LÃ THANH TÂN: ĐỊNH HƯỚNG, XÂY DỰNG CƠ CẤU TUYỂN SINH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

02/03/2024 16:47

Thực hiện hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn bằng văn bản, đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân - Đoàn ĐBQH Tp. Hải Phòng đã gửi phiếu chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc định hướng, xây dựng cơ cấu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

ĐBQH DƯƠNG VĂN PHƯỚC: HỖ TRỢ NGƯ DÂN, THÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐẢM BẢO KHAI THÁC THỦY SẢN HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG

ĐBQH DƯƠNG VĂN PHƯỚC: HỖ TRỢ NGƯ DÂN, THÁO GỠ KHÓ KHĂN ĐẢM BẢO KHAI THÁC THỦY SẢN HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG

02/03/2024 16:14

Thực hiện hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn bằng văn bản, đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã gửi phiếu chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực trạng và giải pháp giúp ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế,…

ĐBQH PHAN THỊ THANH PHƯƠNG: THẺ HỌC NGHỀ CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ CHƯA PHÁT HUY HIỆU QUẢ

ĐBQH PHAN THỊ THANH PHƯƠNG: THẺ HỌC NGHỀ CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ CHƯA PHÁT HUY HIỆU QUẢ

29/02/2024 08:35

Từ thực tế việc thẻ học nghề cho bộ đội xuất ngũ, chưa phát huy hiệu quả, các ngành nghề đào tạo ngắn hạn chưa đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của bộ đội xuất ngũ, đại biểu Phan Thị Thanh Phương – Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh đã gửi phiếu chất vấn bằng văn bản đối với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung về nguyên nhân và giải pháp đối với vấn đề này.

ĐBQH NGUYỄN THỊ MAI HOA: KỲ VỌNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ CHỦ, NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO

ĐBQH NGUYỄN THỊ MAI HOA: KỲ VỌNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ CHỦ, NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO

29/02/2024 08:31

Nhận định về tình hình thực hiện và triển vọng của ngành giáo dục, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục bày tỏ kỳ vọng về sự khởi sắc của tự chủ đại học, hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường đại học tự chủ, năng động và sáng tạo.

ĐBQH NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN: GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG DOANH NGHIỆP CHẬM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐBQH NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN: GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG DOANH NGHIỆP CHẬM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

29/02/2024 08:20

Trước tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp kéo dài, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương đã gửi phiếu chất vấn Thủ tướng Chính phủ về giải pháp giải quyết hiệu quả tình trạng này.

ĐBQH NGUYỄN TẠO: NÂNG CẤP, CẢI TẢO TUYẾN QUỐC LỘ 27

ĐBQH NGUYỄN TẠO: NÂNG CẤP, CẢI TẢO TUYẾN QUỐC LỘ 27

29/02/2024 07:41

Thực hiện hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn bằng văn bản, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã gửi phiếu chất vấn đối với Thủ tướng Chính phủ về dự án nâng cấp, cải tạo tuyến Quốc lộ 27.

ĐBQH NGUYỄN THIỆN NHÂN: CẦN GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ THÚC ĐẨY TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

ĐBQH NGUYỄN THIỆN NHÂN: CẦN GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ THÚC ĐẨY TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

28/02/2024 07:34

Năng suất lao động có ý nghĩa sống còn đối với phát triển mỗi đất nước, tuy nhiên hơn 5 năm qua chỉ tiêu mức năng suất lao động đều không hoàn thành. Vì vậy, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân – Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh đã gửi phiếu chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đề nghị cho biết giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu này trong 3 năm tới.

ĐBQH TRẦN KIM YẾN: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG MẤT CÂN ĐỐI TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

ĐBQH TRẦN KIM YẾN: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG MẤT CÂN ĐỐI TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

28/02/2024 07:22

Trước thực tế việc tuyển sinh của khối trường nghề rất khó khăn; quy mô, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp,... đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến – Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh đã gửi phiếu chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về giải pháp khắc phục bất cập nêu trên.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: