Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 380491a0-b9d1-90a9-7816-262ae4d9c351.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH K'NHIỄU: BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI

29/11/2022 19:33

Tham gia phát biểu tại Hội trường, đại biểu K`Nhiễu – Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đánh giá Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một dự án có tác động sâu sắc đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, vì vậy, cần thiết phải sớm sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

ĐBQH PHẠM THỊ KIỀU: LÀM RÕ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

29/11/2022 19:11

Tham gia phát biểu tại Hội trường, đại biểu Phạm Thị Kiều – Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tán thành cao với sự cần thiết sửa đổi Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đồng thời đề nghị làm rõ loại hình dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.

ĐBQH NGUYỄN CÔNG HOÀNG: VẤN ĐỀ ĐIỀU TIẾT GIÁ RẤT CẦN THIẾT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

29/11/2022 18:41

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Giá (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Công Hoàng – Đoàn ĐBQH Thái Nguyên tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật và cho rằng vấn đề điều tiết giá rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

ĐBQH NGUYỄN MINH TÂM: LÀM RÕ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VÀ GIAO DỊCH TRUYỀN THỐNG TRONG CÙNG THỜI ĐIỂM

29/11/2022 18:26

Đưa ra ý kiến tại phiên thảo luận Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Minh Tâm – Đoàn ĐBQH Quảng Bình nhất trí cao sự cần thiết sửa đôi Luật. Đại biểu đề nghị làm rõ giá trị pháp lý của giao dịch điện tử và giao dịch truyền thống trong cùng thời điểm.

ĐBQH VŨ TIẾN LỘC: GIỮ NGUYÊN TÊN GỌI LÀ LUẬT HỢP TÁC XÃ

29/11/2022 11:25

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), đại biểu Vũ Tiến Lộc – Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội cho rằng cần giữ nguyên tên gọi là Luật Hợp tác xã- một tên đi vào lịch sử, đã trở thành một thương hiệu của nền kinh tế Việt Nam.

ĐBQH ĐOÀN THỊ LÊ AN: TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH KHI CÓ SAI PHẠM

29/11/2022 10:29

Tham gia ý kiến về dự án Luật Đấu thầu, sửa đổi, đại biểu Đoàn Thị Lê An – Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng đề nghị cần bổ sung thêm trách nhiệm của tổ chức thẩm định trong dự án luật, cụ thể, tổ chức thẩm định phải chịu trách nhiệm chính về tính đúng đắn của dự án, đồ án, kiến trúc, kết cấu, khối lượng, đơn giá và phải chịu trách nhiệm chính trước cơ quan thanh tra, kiểm toán khi có kết luận sai phạm.

ĐBQH NGUYỄN THỊ THU HÀ: KẾT HỢP GIỮA PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỂ GIỮ GÌN BẢN SẮC DÂN TỘC

29/11/2022 09:44

Chia sẻ quan điểm trước thềm Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cho rằng, cần kết hợp giữa phát triển văn hóa với phát triển du lịch để giữ gìn bản sắc dân tộc và tạo nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa Việt Nam.

ĐBQH NGUYỄN HỮU THÔNG: THÁO GỠ NÚT THẮT TRONG XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI

28/11/2022 15:00

Phát biểu ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Hữu Thông – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho rằng dự thảo Luật cần bổ sung quy định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải xác định chỉ tiêu đất làm nhà ở cho công nhân, người lao động tùy theo nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của từng địa phương.

ĐBQH NGUYỄN THỊ SỬU: HỘI THẢO VĂN HÓA 2022 SẼ CHỈ RA NGUY CƠ LÀM BÀO MÒN, LỆCH CHUẨN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐỂ CÓ GIẢI PHÁP TỪ SỚM, TỪ XA

28/11/2022 13:38

Chia sẻ quan điểm trước thềm ''Hội thảo Văn hóa 2022'', đại biểu Nguyễn Thị Sửu – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế mong muốn hội thảo sẽ làm rõ được nền tảng gốc của văn hóa Việt Nam; đồng thời chỉ ra được những thách thức, nguy cơ làm bào mòn, làm lệch chuẩn văn hóa truyền thống nghìn năm của dân tộc Việt Nam để có giải pháp ứng phó từ sớm, từ xa.

ĐBQH TRẦN THỊ THU HẰNG: NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

28/11/2022 13:21

Phát biểu tại Hội trường, đại biểu Trần Thị Thu Hằng – Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông cho rằng cần quy định chi tiết các nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Các tin đã đưa: