Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 16660ea1-997a-90a9-7816-224aa22d77ff.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH NGUYỄN THỊ SỬU: CẦN MỞ RỘNG ĐIỀU KIỆN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

ĐBQH NGUYỄN THỊ SỬU: CẦN MỞ RỘNG ĐIỀU KIỆN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

15/01/2024 15:24

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Thị Sửu cho rằng, dự thảo Luật cần mở rộng điều kiện được nhận chuyển nhượng các loại đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại.

ĐBQH LƯƠNG VĂN HÙNG: CẦN CÓ CƠ CHẾ ĐỂ NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH TRONG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC TÍN DỤNG

ĐBQH LƯƠNG VĂN HÙNG: CẦN CÓ CƠ CHẾ ĐỂ NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH TRONG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC TÍN DỤNG

15/01/2024 15:16

Góp ý vào dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, đại biểu Lương Văn Hùng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban soạn thảo cần quy định thêm hoạt động của Ngân hàng Chính sách không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng phải đảm bảo an toàn vốn, đồng thời cần có cơ chế để nâng cao tính minh bạch trong quản trị tổ chức tín dụng, bao gồm phát huy vai trò của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

ĐBQH HỒ THỊ KIM NGÂN: ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT

ĐBQH HỒ THỊ KIM NGÂN: ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT

15/01/2024 15:13

Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Kạn góp ý một số nội dung vấn đề về tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vấn đề thu hồi đất.

ĐBQH LÊ THỊ THANH LAM: ĐỀ XUẤT GIỮ NGUYÊN QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG

ĐBQH LÊ THỊ THANH LAM: ĐỀ XUẤT GIỮ NGUYÊN QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT KHU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẬP TRUNG

15/01/2024 14:23

Sáng 15/1, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Góp ý hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu Lê Thị Thanh Lam – Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đề xuất giữ nguyên quy định về đất khu công nghệ thông tin tập trung như tại dự thảo luật đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6.

ĐBQH NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN: TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

ĐBQH NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN: TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

15/01/2024 14:09

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Ban soạn thảo chuẩn bị rất công phu và chất lượng. Tuy nhiên, vẫn cần phải nghiên cứu và bổ sung một số vấn đề.

ĐBQH PHẠM VĂN HÒA: CẦN TÌM RA NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN VÀ KHÁCH QUAN ĐỂ ĐẨY NHANH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ĐBQH PHẠM VĂN HÒA: CẦN TÌM RA NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN VÀ KHÁCH QUAN ĐỂ ĐẨY NHANH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

15/01/2024 12:53

Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cần tìm ra nguyên nhân chủ quan và khách quan để thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc triển khai nên được thực hiện ngay từ đầu năm 2024.

ĐBQH PHẠM TRỌNG NGHĨA: LÀM RÕ HƠN TÍNH CHẤT “THẬT CẦN THIẾT” KHI THU HỒI ĐẤT TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

ĐBQH PHẠM TRỌNG NGHĨA: LÀM RÕ HƠN TÍNH CHẤT “THẬT CẦN THIẾT” KHI THU HỒI ĐẤT TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

15/01/2024 12:37

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa đánh giá cao cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan đã khẩn trương, nghiêm túc, nỗ lực và trách nhiệm trong tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Nhân dân và đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật. Đại biểu cũng đề nghị tiếp tục rà soát, làm rõ hơn các quy định về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, tính chất “thật cần thiết” khi thu hồi đất, về hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

15/01/2024 12:09

Góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, các ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội lần này đã được chỉnh lý, hoàn thiện nghiêm túc, tiếp thu nhiều ý kiến của Nhân dân và các đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng trước khi được thông qua, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến đất tái định cư trong dự thảo Luật.

ĐBQH PHẠM THÚY CHINH: CẦN CÓ QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ, KHẢ THI VỀ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ĐBQH PHẠM THÚY CHINH: CẦN CÓ QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ, KHẢ THI VỀ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

15/01/2024 10:48

Giải trình về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) là một trong những trách nhiệm quan trọng của Chính phủ trước nhân dân, cử tri mà Quốc hội là cơ quan đại diện. Để trách nhiệm giải trình được thực hiện thực chất, đại biểu Phạm Thúy Chinh - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, cần có bảo đảm về mặt chính trị, khung khổ pháp lý hoàn thiện và cách thức tổ chức khoa học, hướng tới mục tiêu cao nhất là nguồn lực NSNN được quản lý, sử dụng minh bạch, hiệu quả,…

ĐBQH NGUYỄN QUANG HUÂN: XÁC ĐỊNH QUY TRÌNH THU HỒI ĐẤT RÕ RÀNG, TỪNG BƯỚC KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI

ĐBQH NGUYỄN QUANG HUÂN: XÁC ĐỊNH QUY TRÌNH THU HỒI ĐẤT RÕ RÀNG, TỪNG BƯỚC KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI

15/01/2024 10:23

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Quang Huân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cho rằng, dự thảo luật đã có nhiều quy định tiến bộ, cụ thể hơn về thu hồi, đấu thầu đất, nhưng để hoàn thiện và đảm bảo tính khả thi, cần xác định quy trình thu hồi và đấu thầu đất thật rõ ràng, mới có thể từng bước khắc phục tình trạng khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: