Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 978b21a1-d9d3-90a9-5115-a94515a9840b.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
Nhiều đại biểu tán thành với quy định giao quyền thanh tra cho Bảo hiểm xã hội

Nhiều đại biểu tán thành với quy định giao quyền thanh tra cho Bảo hiểm xã hội

24/10/2014 14:00

Trong phiên thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nhiều đại biểu nhất trí với việc giao chức năng thanh tra cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trọng tâm hoạt động của QH là ở các Ủy ban

Trọng tâm hoạt động của QH là ở các Ủy ban

24/10/2014 14:00

Thảo luận về dự án Luật Tổ chức QH (sửa đổi), đa số ĐBQH cho rằng, dự thảo Luật đã tiếp thu và chỉnh lý khá nhiều nội dung, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng một QH xứng tầm là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước. Các ĐBQH cũng cho rằng, việc chuyển trọng tâm hoạt động chuyên sâu của QH về Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban là rất đúng

Các đại biểu thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Các đại biểu thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

24/10/2014 14:00

Trong phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) ngày 23.10, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành việc bổ sung đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Các đại biểu muốn Quốc hội tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách

Các đại biểu muốn Quốc hội tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách

24/10/2014 14:00

Trong phiên thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), các đại biểu có nhiều ý kiến khác nhau về số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam: “mở” nhưng không

Cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam: “mở” nhưng không "bung"

24/10/2014 14:00

Sáng 24/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Bên lề hành lang Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho rằng, nếu mở bung hết cho người nước ngoài được mua nhà ở Việt Nam thì sẽ giải quyết được “cục máu đông”, phá được “băng” thị trường bất động sản, nhưng cũng có thể sẽ tạo ra kẽ hở pháp luật để đầu cơ, trục lợi.

ĐBQH Lê Thị Công - Bà Rịa - Vũng Tàu: Cần có chính sách đất đai để tạo quỹ đất xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp và đối tượng hưởng chính sách

ĐBQH Lê Thị Công - Bà Rịa - Vũng Tàu: Cần có chính sách đất đai để tạo quỹ đất xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp và đối tượng hưởng chính sách

24/10/2014 14:00

Tham gia đóng góp Luật nhà ở (sửa đổi), tôi cơ bản thống nhất bản Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tôi xin phép có một số ý kiến như sau:

Phương pháp giáo dục tiên tiến nhưng phải giữ được giá trị văn hóa dân tộc

Phương pháp giáo dục tiên tiến nhưng phải giữ được giá trị văn hóa dân tộc

23/10/2014 14:00

Trao đổi về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các ĐBQH nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của đổi mới chương trình, sách giáo khoa là góp phần đổi mới giáo dục, chuyển nền giáo dục từ nặng về truyền thụ kiến thức một chiều sang hướng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh, từ nặng về dạy chữ, ứng thí sang thực học, thực nghiệp. Nếu QH ban hành Nghị quyết về vấn đề này, các ĐBQH đề nghị, phải xác định rõ ngay trong nghị quyết nội dung, trình tự, lộ trình các công việc cần triển khai thực hiện để bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả nhất.

ĐBQH Nguyễn Hữu Đức - Đồng Tháp: Cần có ít nhất một đại biểu chuyên trách ở địa phương

ĐBQH Nguyễn Hữu Đức - Đồng Tháp: Cần có ít nhất một đại biểu chuyên trách ở địa phương

23/10/2014 14:00

Tôi cơ bản thống nhất bản Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Để góp ý vào chi tiết dự thảo tôi xin có một số ý kiến như sau.

Chưa nên tăng lương cơ bản vì bội chi ngân sách quá cao?

Chưa nên tăng lương cơ bản vì bội chi ngân sách quá cao?

23/10/2014 14:00

Chưa nên tăng lương cơ bản vì bội chi ngân sách quá cao?

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: