Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 444811a1-2937-90a9-5115-a6e2e3d384ea.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
Xã hội hóa biên soạn SGK có thể huy động được nguồn lực xã hội nhưng mục tiêu đổi mới giáo dục có đạt được không?

Xã hội hóa biên soạn SGK có thể huy động được nguồn lực xã hội nhưng mục tiêu đổi mới giáo dục có đạt được không?

13/11/2014 15:00

Thảo luận ở tổ về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa, nhiều ĐBQH nhất trí về chủ trương, song bày tỏ băn khoăn về phương pháp, lộ trình, cách làm của Đề án. Một trong những mối lo đó là việc thực hiện Đề án sẽ không có hiệu quả, mục tiêu đổi mới sẽ không đạt được như mong muốn. Ngay phương án nêu trong Đề án là xã hội hóa toàn bộ việc biên soạn sách giáo khoa, nếu kiểm soát được thì đây là chủ trương tốt, huy động được các nguồn lực xã hội. Nhưng nếu không cẩn thận thì việc biên soạn sách giáo khoa sẽ bị thương mại hóa.

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông phải thật sự là cơ sở tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông phải thật sự là cơ sở tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục

12/11/2014 15:00

Trao đổi về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, ĐBQH Nông Thị Bích Liên (Hà Giang) đề nghị, Nghị quyết của QH về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cần quy định cơ chế, chính sách cụ thể tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động các nguồn lực bảo đảm thực hiện thành công việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015. Và, nếu triển khai một cách đồng bộ và quyết tâm cao thì mục tiêu đến năm 2023 áp dụng đại trà chương trình, sách giáo khoa mới sẽ khả thi.

Vốn nhà nước, tiền dân đầu tư ra nước ngoài, thẩm quyền cao nhất là QH, theo đúng Hiến pháp

Vốn nhà nước, tiền dân đầu tư ra nước ngoài, thẩm quyền cao nhất là QH, theo đúng Hiến pháp

12/11/2014 15:00

Tôi cơ bản nhất trí nội dung Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, một số quy định trong dự thảo Luật này, tôi e rằng sẽ sơ hở, dễ dẫn đến thất thoát và có thể những tồn tại trong quản lý vốn nhà nước thời gian qua sẽ lặp lại.

Bốn câu hỏi về đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Bốn câu hỏi về đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa

12/11/2014 15:00

Thay đổi toàn bộ sách giáo khoa hay chỉ thay những quyển, nội dung không phù hợp; thay đổi ngay một lúc hay có lộ trình; ai có quyền lựa chọn sách giáo khoa... là những câu hỏi của GS Nguyễn Minh Thuyết về đề án.

Phải có cơ quan quản lý tập trung khối tài sản 1 triệu tỷ đồng vốn nhà nước đang nằm phân tán tại các bộ, ban, ngành, địa phương

Phải có cơ quan quản lý tập trung khối tài sản 1 triệu tỷ đồng vốn nhà nước đang nằm phân tán tại các bộ, ban, ngành, địa phương

12/11/2014 15:00

Hiện nay vốn nhà nước đang nằm trong doanh nghiệp nhà nước khoảng 1 triệu tỷ đồng và số vốn này đang được rải rác, phân tán ở nhiều bộ, ban, ngành và ở cả 63 tỉnh, thành phố. Sự phân tán như vậy dẫn đến việc sử dụng vốn không hiệu quả. Do vậy, nhiều ĐBQH cho rằng rất cần xác định rõ mô hình đại diện chủ sở hữu theo hướng giao cho một cơ quan quản lý tập trung và giám sát toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Và cơ quan này chịu trách nhiệm trước hơn 90 triệu cổ đông, chính là 90 triệu dân. Đây là tài sản của Nhà nước, của nhân dân. Quốc hội là cơ quan đại diện cho nhân dân để giám sát khối tài sản này.

Đã cơ bản bảo đảm tinh thần Hiến pháp về quyền tự do kinh doanh của công dân và doanh nghiệp

Đã cơ bản bảo đảm tinh thần Hiến pháp về quyền tự do kinh doanh của công dân và doanh nghiệp

11/11/2014 15:00

Cơ bản hài lòng với nội dung tiếp thu, chỉnh lý của UBTVQH về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) trình QH tại Kỳ họp lần này, các ĐBQH cho rằng dự thảo Luật đã đi theo hướng nỗ lực tối đa để tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta. Việc quy định chi tiết ngay trong dự thảo Luật các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là điểm mới nhất, bảo đảm tinh thần Hiến pháp mới về quyền tự do kinh doanh của công dân và doanh nghiệp.

ĐBQH Trần Ngọc Vinh - TP Hải Phòng: Cần tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong việc đầu tư ra nước ngoài

ĐBQH Trần Ngọc Vinh - TP Hải Phòng: Cần tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong việc đầu tư ra nước ngoài

11/11/2014 15:00

Tôi cơ bản đồng tình với nhiều nội dung đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý và giải trình trong báo cáo. Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, tôi đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ một số vấn đề như sau.

Thất thoát, lãng phí ở các Tập đoàn không ai chịu trách nhiệm

Thất thoát, lãng phí ở các Tập đoàn không ai chịu trách nhiệm

11/11/2014 15:00

Khi xảy ra chuyện, hỏi Chính phủ, Chính phủ nói cái này giao cho Bộ này. Bộ lại bảo tôi chỉ được hỏi ý kiến chứ không quyết định.

Không cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Không cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

11/11/2014 15:00

Tôi đánh giá cao dự thảo Luật và Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của UBTVQH.

Lương của lãnh đạo DNNN đã có luật, vấn đề có thực hiện hay không?

10/11/2014 15:00

Theo Đại biểu Cao Sỹ Kiêm, mức lương của lãnh đạo DNNN đã được quy định trong luật, nếu vượt qua mức cho phép là vi phạm.

Các tin đã đưa: