Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 373f1fa1-9958-90a9-7816-22e03f1321f3.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh: Đề xuất xây dựng Luật hành chính công

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh: Đề xuất xây dựng Luật hành chính công

27/05/2015 11:16

Sáng 27/5, thảo luận tại Hội trường về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cho rằng, hoạt động lập pháp cần quan tâm đến vấn đề khoa học về tổ chức, quản lý. Từ đó đại biểu đã đề xuất cần thiết phải xây dựng Luật hành chính công.

ĐBQH Trần Thanh Hải-TP Hồ Chí Minh: Không nên phân biệt lỗi do người sử dụng lao động hay do người lao động

ĐBQH Trần Thanh Hải-TP Hồ Chí Minh: Không nên phân biệt lỗi do người sử dụng lao động hay do người lao động

26/05/2015 09:12

Cho ý kiến về dự thảo Luật an toàn, vệ sinh lao động tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Trần Thanh Hải đặc biệt quan tâm đến vấn đề sức khỏe của người lao động, trợ cấp tại nạn lao động và kiểm soát bệnh nghề nghiệp.

ĐBQH Lưu Thành Công-Vĩnh Long: Luật cần đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi nhận công việc về nhà

ĐBQH Lưu Thành Công-Vĩnh Long: Luật cần đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi nhận công việc về nhà

26/05/2015 09:23

Tại buổi thảo luận về Dự án luật an toàn, vệ sinh lao động tại hội trường ngày 25/5, đại biểu Lưu Thành Công-Vĩnh Long đề nghị, phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bồi thường cho người lao động khi nhận công việc về nhà như những người lao động đang làm việc trong các công xưởng.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương-Ninh Thuận: Đề nghị bổ sung hai nguyên tắc về xây dựng, ban hành văn bản QPPL

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương-Ninh Thuận: Đề nghị bổ sung hai nguyên tắc về xây dựng, ban hành văn bản QPPL

23/05/2015 15:32

Chiều 22/5, tại phiên thảo luận ở Hội trường về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đã đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung thêm hai nguyên tắc về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

ĐBQH Lê Văn Lai - Quảng Nam: Ban công tác Mặt trận rất có hiệu quả trong quá trình hoạt động mặt trận ở cơ sở

ĐBQH Lê Văn Lai - Quảng Nam: Ban công tác Mặt trận rất có hiệu quả trong quá trình hoạt động mặt trận ở cơ sở

22/05/2015 10:32

Chiều 21/5, cho ý kiến về dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Quốc hội Lê Văn Lai cho rằng, Ban công tác Mặt trận rất có hiệu quả trong quá trình hoạt động mặt trận ở cơ sở.

ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền - Lâm Đồng: Cần bổ sung thêm nghĩa vụ xây dựng lực lượng quốc phòng với người không tham gia nghĩa vụ quân sự

ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền - Lâm Đồng: Cần bổ sung thêm nghĩa vụ xây dựng lực lượng quốc phòng với người không tham gia nghĩa vụ quân sự

22/05/2015 10:44

Cho ý kiến về dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cho rằng, để đảm bảo tính công bằng và tạo cơ hội đóng góp cho đất nước, cần bổ sung thêm nghĩa vụ về xây dựng lực lượng quốc phòng hoặc biển đảo đối với những trường hợp không tham gia nghĩa vụ quân sự.

ĐBQH Phạm Văn Tam-Hà Nam: Việc kiểm tra sức khỏe cho quân nhân dự bị nên giao cho quân y các đơn vị quân đội

ĐBQH Phạm Văn Tam-Hà Nam: Việc kiểm tra sức khỏe cho quân nhân dự bị nên giao cho quân y các đơn vị quân đội

22/05/2015 11:00

Cho ý kiến về dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) tại buổi làm việc chiều 21/5, Đại biểu Phạm Văn Tam đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra sức khỏe cho quân nhân dự bị.

ĐBQH Phạm Văn Tấn - Nghệ An: Đề nghị đặt các tổ chức trước cá nhân trong cơ cấu một điều luật

ĐBQH Phạm Văn Tấn - Nghệ An: Đề nghị đặt các tổ chức trước cá nhân trong cơ cấu một điều luật

22/05/2015 11:25

Chiều 21/5, thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Tấn đề nghị sửa khoản 2, Điểu 8 theo hướng nhân dân tham gia vào công việc của Mặt trận, thông qua tổ chức thành viên trước mới đến cá nhân thành viên

ĐBQH Huỳnh Văn Tính - Tiền Giang: Cần tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự cho cả học viên của các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp

ĐBQH Huỳnh Văn Tính - Tiền Giang: Cần tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự cho cả học viên của các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp

22/05/2015 12:20

Cho ý kiến về dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu ĐBQH Huỳnh Văn Tính cho rằng, công dân đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp cũng là đối tượng cần được tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự.

ĐBQH Đặng Thị Kim Chi - Phú Yên:  Đề nghị xem xét lại những quy định về quyền lợi của hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ

ĐBQH Đặng Thị Kim Chi - Phú Yên: Đề nghị xem xét lại những quy định về quyền lợi của hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ

22/05/2015 12:46

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 9, chiều 21/5, tại phiên thảo luận ở Hội trường về một số nội dung của dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), ĐBQH Đặng Thị Kim Chi băn khoăn về quyền lợi của hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ.

Các tin đã đưa: