Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ce3d1fa1-79e4-90a9-5115-a4e469d00d0d.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH Nguyễn Thị Phúc-Bình Thuận: Giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền thể hiện sự gần dân, sát dân

ĐBQH Nguyễn Thị Phúc-Bình Thuận: Giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền thể hiện sự gần dân, sát dân

02/06/2015 17:01

Tiếp tục chương trình kỳ hợp thứ 9, chiều 1/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đại biểu Nguyễn Thị Phúc-Bình Thuận cho rằng, việc giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền như hiện nay là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp.

ĐBQH Trần Minh Diệu-Quảng Bình: Cần có quy định về Văn phòng Hội đồng nhân dân

ĐBQH Trần Minh Diệu-Quảng Bình: Cần có quy định về Văn phòng Hội đồng nhân dân

02/06/2015 10:55

Thảo luật về Dự án luật tổ chức chính quyền địa phương chiều 1/6, ĐBQH Trần Minh Diệu - Quảng Bình đề nghị nên có Văn phòng Hội đồng nhân dân.

Quy định rõ về các kỳ họp của Hội đồng nhân dân

Quy định rõ về các kỳ họp của Hội đồng nhân dân

02/06/2015 11:04

Thảo luận tại hội trường chiều 1/6 về Dự thảo luật tổ chức chính quyền địa phương, một số đại biểu cho rằng quy định về các kỳ hợp của Hội đồng nhân dân còn chưa rõ ràng.

ĐBQH Trần Thị Hiền-Hà Nam: Quy định cụ thể hơn về cơ chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

ĐBQH Trần Thị Hiền-Hà Nam: Quy định cụ thể hơn về cơ chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

02/06/2015 11:29

Cho ý kiến về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội XIII, đại biểu Trần Thị Hiền cho rằng, để khắc phục tính hình thức trong hoạt động của Hội đồng nhân dân cho xứng tầm vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, dự thảo Luật cần quy định rõ hơn về cơ chế hoạt động của Hội đồng nhân dân.

ĐBQH Huỳnh Thành-Gia Lai: Đề nghị ngoài Thủ tướng, đa số thành viên Chính phủ không đồng thời là đại biểu Quốc hội

ĐBQH Huỳnh Thành-Gia Lai: Đề nghị ngoài Thủ tướng, đa số thành viên Chính phủ không đồng thời là đại biểu Quốc hội

02/06/2015 16:20

Sáng 1/6, góp ý về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, ĐBQH Huỳnh Thành đề nghị bổ sung quy định: Ngoài Thủ tướng Chính phủ, đa số thành viên của Chính phủ không đồng thời là đại biểu Quốc hội hoặc đề nghị giảm số lượng thành viên Chính phủ đồng thời là đại biểu Quốc hội nếu chưa thực hiện được ngay vấn đề này.

ĐBQH Huỳnh Nghĩa-Đà Nẵng: Cần quy định tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách ở mỗi cấp

ĐBQH Huỳnh Nghĩa-Đà Nẵng: Cần quy định tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách ở mỗi cấp

02/06/2015 09:25

Thảo luận về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Huỳnh Nghĩa kiến nghị, cần quy định trong luật tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách ở mỗi cấp: ít nhất 30% ở cấp tỉnh, 20% cấp huyện, 15% cấp xã.

ĐBQH Trần Ngọc Vinh-Hải Phòng: Phải có tiêu chí cụ thể để thành lập Ban đô thị của Hội đồng nhân dân

ĐBQH Trần Ngọc Vinh-Hải Phòng: Phải có tiêu chí cụ thể để thành lập Ban đô thị của Hội đồng nhân dân

02/06/2015 09:44

Thảo luận tại hội trường chiều ngày 1/6 về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Trần Ngọc Vinh cho rằng giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương như hiện nay là phương án tối ưu, vừa đảm bảo tính hợp hiến vừa thể hiện đầy đủ bản chất của nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân bầu ra và vì nhân dân. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị, việc thành lập Ban đô thị phải có các tiêu chí cụ thể về dân cư, hạ tầng cơ sở, địa giới hành chính, điều kiện về kinh tế - xã hội

ĐBQH Nguyễn Cao Phúc-Quảng Ngãi: Số lượng Phó chủ tịch phải phù hợp với đặc điểm từng đơn vị hành chính

ĐBQH Nguyễn Cao Phúc-Quảng Ngãi: Số lượng Phó chủ tịch phải phù hợp với đặc điểm từng đơn vị hành chính

02/06/2015 10:25

Tại phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 1/6 về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Nguyễn Cao Phúc cho rằng, không thể đánh đồng quy định số lượng Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các đơn vị hành chính của các tỉnh, các huyện, các xã là bằng nhau mà phải tùy theo tình hình đặc điểm thực tế của từng đơn vị hành chính.

ĐBQH Lê Thị Yến-Phú Thọ: Điều 60 Luật BHXH 2014 là một chính sách ưu việt, một xu hướng tiến bộ của xã hội

ĐBQH Lê Thị Yến-Phú Thọ: Điều 60 Luật BHXH 2014 là một chính sách ưu việt, một xu hướng tiến bộ của xã hội

29/05/2015 11:21

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Yến-Phú Thọ đã đánh giá như vậy trong bài phát biểu ở Hội trường về Điều 60 Luật BHXH 2014. Đại biểu cũng đưa ra 4 đề xuất, kiến nghị về vấn đề này.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương-Quảng Bình: Sửa đổi Điều 60 phải làm đúng quy trình với trình tự, thủ tục chặt chẽ

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương-Quảng Bình: Sửa đổi Điều 60 phải làm đúng quy trình với trình tự, thủ tục chặt chẽ

28/05/2015 11:14

Sáng 27/5, thảo luận tại Hội trường về Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014, ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương-Quảng Bình đề nghị, sửa đổi luật phải làm đúng quy trình với trình tự, thủ tục chặt chẽ. Quốc hội phải cho thẩm tra, đánh giá lại mức độ tác động, phản ứng của doanh nghiệp, người lao động.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: